Browsing Xhosa translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 115 results
1.
Allow TCP connections
Vumela unxulumano lweTCP
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Ngezizathu zokhuseleko, kumaqonga kukho oku _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), i-gnome-session ayilumameli unxulumano kumazibuko eTCP. Oku kukhetha kuya kuvumela unxulumano oluvela kubamkeli beendwendwe abakude (abagunyazisiweyo). i-gnome-session mayiqaliswe kwakhona ukuze oku kwenzeke.
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Xa yenzwe yangasebenzi, i-gnome-session iya kuthundeza umsebenzisi phambi kokuphelisa iseshoni.
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Xa yenzwe yangasebenzi, i-gnome-session iya kulondoloza iseshoni ngokuzenzekelayo. Ngaphandle koko, ingxoxo yokuphuma iya kuba nendlela yokukhetha ukuyilondoloza iseshoni.
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
5.
Logout prompt
Ukuthundeza ukuphuma
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
(no translation yet)
7.
Save sessions
Londoloza iiseshoni
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
(no translation yet)
9.
Show the splash screen
Bonisa iskrini esidanyazayo
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
10.
Show the splash screen when the session starts up
Bonisa iskrini esidanyazayo xa kuqalisa iseshoni
Translated and reviewed by Simon Kemisho on 2006-03-20
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Xhosa Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Simon Kemisho.