Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 115 results
1.
Allow TCP connections
Lejo lidhjet TCP
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-20
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Për arësye sigurie, në plataformat që kanë _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), seanca i gnome nuk pret lidhje në portat TCP. Ky opsion lejon lidhjet nga (të autorizuar) hoste në largësi. Seanca e gnome duhet të riniset për të patur këtë efekt.
Translated and reviewed by M. Mirena on 2007-05-27
In upstream:
Për arësye sigurie, në piataformat që kanë _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), seanca i gnome nuk pret lidhje në portat TCP. Ky opsion lejon lidhjet nga (të autorizuar) hoste në largësi. Seanca e gnome duhet të riniset për të patur këtë efekt.
Suggested by Laurent Dhima on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Nëse aktivohet, seanca e gnome do të nxjerre përdoruesin në terminal përpara se të mbarojë një seancë.
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Laurent Dhima on 2011-01-17
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Nëse e aktivuar, seanca e gnome do të ruaj seancën automatikisht. Përndryshe pyetja për daljen përmban një opsion për ruajtjen e seancës
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Laurent Dhima on 2011-01-17
5.
Logout prompt
Terminali i daljes
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Figura e preferuar për t'u përdorur tek dritarja e hyrjes
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Laurent Dhima on 2011-01-17
7.
Save sessions
Ruaj seancat
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
Mundësia e zgjedhur në dialogun e daljes
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Vilson Gjeci on 2010-01-26
9.
Show the splash screen
Trego sfondin splash
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Laurent Dhima on 2011-01-17
10.
Show the splash screen when the session starts up
Tregon sfondin splash kur seanca fillon
Translated by Laurent Dhima on 2006-03-20
Reviewed by Vilson Gjeci on 2009-12-14
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dr. PsY., ElionGashi, Ergon, Laurent Dhima, M. Mirena, NT, Vilson Gjeci, gledis.