Browsing Slovenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Slovenian guidelines.
110 of 17 results
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Zaradi varnostnih razlogov na platformah, ki imajo _IceTcpTransNoListen() (sistemi XFree86), gnome-session ne posluša na vratih TCP. Ta možnost bo omogočila povezave z (avtoriziranih) oddaljenih računalnikov. Da se možnost uveljavi je potrebno program gnome-session znova pognati.
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Izbrana slika za lebdeč prijavni zaslon
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-31
In upstream:
Pozdravna slika, ki naj bo uporabljena v uvodnem zaslonu
Suggested by Matej Urbančič on 2010-01-28
9.
Show the splash screen
Kaži špico
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
Shared:
Pokaži uvodni zaslon
Suggested by Matej Urbančič on 2010-08-08
10.
Show the splash screen when the session starts up
Ob pričetku seje kaži špico
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
Shared:
Pri zagonu seje prikaži uvodni zaslon
Suggested by Matej Urbančič on 2010-01-28
11.
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login.
To je relativna pot, ki temelji na mapi $datadir/pixmaps/. Podmape in imana slik so realne vrednosti. Sprememba te vrednosti bo aktivna pri naslednji prijavi.
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-31
Shared:
To je relativna pot, zasnovana na mapi $datadir/pixmaps/. Veljavne vrednosti so podmape in imena slik. Spremenjene vrednosti se bodo uveljavile ob naslednjem zagonu seje.
Suggested by Matej Urbančič on 2010-01-28
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
Izbrana opcija bo izbrana v odjavnem pogovornem oknu. Veljavne vrednosti so "Odjava" za odjavo, "Izklop" za izklop sistema, ter "Ponoven zagon" za ponoven zagon sistema
Translated and reviewed by Primoz Princic on 2006-05-31
In upstream:
To je možnost, ki bo izbrana v odjavnem pogovornem oknu. Veljavne vrednosti so "logout" za odjavo, "shutdown" za izklop sistema in "restart" za ponovni zagon sistema.
Suggested by Matej Urbančič on 2010-01-28
14.
The order in which applications are started in the session.
Vrstni red v katerem so programi pognani.
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
Shared:
Vrstni red v katerem so programi pognani.
Suggested by Jaka Mocnik on 2006-03-20
24.
Started but has not yet reported state.
Pognan, a še ni sporočil stanja.
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
28.
Saving session details.
Shranjujem podrobnosti seje.
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
61.
Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)
Koliko milisekund naj čakam na registriranje odjemalcev (0=večno)
Translated and reviewed by Jaka Mocnik on 2006-03-20
Shared:
Koliko milisekund naj čakam na registriranje odjemalcev (0=večno)
Suggested by Jaka Mocnik on 2006-03-20
110 of 17 results

This translation is managed by Ubuntu Slovenian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrej Znidarsic, Bernard Banko, Jaka Mocnik, Matej Urbančič, Matic Zgur, Olaf Olason, Primoz Princic, Robert Hrovat.