Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 21 results
1.
Allow TCP connections
Povoliť spojenia TCP
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Z bezpečnostných dôvodov sa na platformách, ktoré majú _IceTcpTransNoListen() (systémy XFree86), nepoužíva počúvanie na spojeniach TCP. Táto voľba umožňuje spojenia z (overených) vzdialených hostiteľov. Aby sa toto nastavenie prejavilo, musíte gnome-session reštartovať.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Ak je zapnuté, gnome-session bude pred ukončením sedenia zobrazovať dialóg.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Ak je povolené, gnome-session bude pýtať potvrdenie pred ukončením relácie.
Suggested by tuharsky on 2008-01-15
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Ak je zapnuté, gnome-session bude sedenie ukladať automaticky. Inak bude dialóg pre odhlásenie obsahovať voľbu pre uloženie sedenia.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Ak je povolené, gnome-session bude reláciu ukladať automaticky. Inak bude dialóg pre odhlásenie obsahovať voľbu pre uloženie relácie.
Suggested by tuharsky on 2007-09-28
7.
Save sessions
Uložiť sedenie
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Uložiť relácie
Suggested by tuharsky on 2007-09-28
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
Zvolená voľba v dialógovom okne odhlásenia
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Vybraná voľba v dialógovom okne odhlásenia
Suggested by Marcel Telka on 2009-07-02
10.
Show the splash screen when the session starts up
Zobraziť pri prihlásení obrázok
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Zobraziť uvítaciu obrazovku pri spustení relácie
Suggested by Pavol Šimo on 2010-09-27
11.
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login.
Toto je relatívna cesta vzhľadom na priečinok $datadir/pixmaps/. Podpriečinky a názvy obrázkov sú platné hodnoty. Zmena tejto hodnoty ovplyvní prihlásenie do nasledujúceho sedenia.
Translated and reviewed by kremso on 2007-08-06
In upstream:
Toto je hodnota relatívnej cesty založená na priečinku $datadir/pixmaps/. Podpriečinky a názvy obrázkov sú platné hodnoty. Zmena tejto hodnoty ovplyvní prihlásenie do nasledujúceho sedenia.
Suggested by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Toto je hodnota relatívnej cesty, založená na priečinku $datadir/pixmaps/. Podpriečinky a názvy obrázkov sú platné hodnoty. Zmena tejto hodnoty ovplyvní prihlásenie do nasledujúcej relácie.
Suggested by tuharsky on 2007-09-28
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
Toto je voľba, ktorá bude zvolená v dialógovom okne odhlásenia. Platné hodnoty sú "logout" pre odhlásenie, "shutdown" pre zastavenie systému a "restart" pre reštartovanie systému.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Toto je voľba, ktorá bude vybraná v dialógovom okne odhlásenia. Platné hodnoty sú "logout" pre odhlásenie, "shutdown" pre zastavenie systému a "restart" pre reštartovanie systému.
Suggested by Marcel Telka on 2009-07-02
15.
What happens to the application when it exits.
Čo sa stane, ak aplikácie skončí.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-20
Shared:
Čo sa stane, ak aplikácia skončí.
Suggested by Marcel Telka on 2009-07-02
110 of 21 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aaron H Farias Martinez, Br@no, Dusan Kazik, Marcel Telka, Marián Bača, Martin, Pavol Klačanský, Pavol Šimo, Peter Chabada, helix84, kremso, salwator, tuharsky.