Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
15 of 5 results
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Foretrukke bilete til bruk ved innlogging
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
In upstream:
Foretrukke bilete å bruka i velkomstbiletet ved innlogging
Suggested by Åsmund Steen Skjæveland on 2007-03-02
Suggestions:
Foretrukket bilde som brukes ved innlogging
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
8.
Selected option in the log out dialog
Valt alternativ i utlogginsmenyen
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
In upstream:
Vald val i utloggingsdialogen
Suggested by Eskild Hustvedt on 2009-07-02
Suggestions:
Valgt alternativ i utloggingsmenyen
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
11.
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login.
Dette er ein relativ sti basert på katalogen $datadir/pixmaps/. Undermapper og biletnamn er gyldige verdiar. Endringer i desse verdiane vil verte satt i kraft ved neste innlogging.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
In upstream:
Dette er ein relativ stiverdi tufta på mappa «$datadir/pixmaps/». Undermapper og biletenamn er gyldige verdiar. Å endra denne verdien vil påverka den neste økta.
Suggested by Åsmund Steen Skjæveland on 2007-03-02
Suggestions:
Dette er en relativ sti basert på katalogen $datadir/pixmaps. Underkataloger og bildenavn er gyldige verdier. Endringer vil tre i kraft ved neste innlogging.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2006-03-20
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
Dette er alternativet som er satt i utloggingsmenyen. Gyldige verdiar er "logout" for å logge ut, "shutdown" for å stogge systemet og "restart" for å starte systemet om att.
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-09-05
In upstream:
Dette er det valet som vil stå klart i logg ut-dialogen. Lovlege verdiar er «logout» for å logga ut, «shutdown» for å slå av maskinen og «restart» for å starta maskinen på nytt.
Suggested by Eskild Hustvedt on 2009-07-02
Suggestions:
Dette er alternativet som er valgt i utloggingsmenyen. Gyldige verdier er «logout» for å logge ut, «shutdown» for å stoppe systemet og «restart» for å starte systemet på nytt.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
84.
Disable
Slå av
Translated and reviewed by Eivind Ødegård on 2006-11-15
In upstream:
Ikkje bruk
Suggested by Eskild Hustvedt on 2009-07-02
Suggestions:
Skru av
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Axel Bojer on 2006-04-20
Deaktivér
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Espen Brill on 2011-08-10
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eivind Ødegård, Eskild Hustvedt, Odin Hørthe Omdal, Torstein A. W., Willy André Bergstrøm, Åsmund Steen Skjæveland.