Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 115 results
1.
Allow TCP connections
Tillat TCP-tilkoplingar
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Suggestions:
Tillat TCP-forbindelser
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2006-03-20
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Av omsyn til tryggleiken vil ikkje gnome-session lytta etter tilkoplingar på TCP-portar på system som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Dette valet vil la autoriserte eksterne vertar kopla til. gnome-session må startast på nytt før dette valet blir aktivt.
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Suggestions:
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter, og gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Øivind Hoel on 2006-04-21
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert avslutta.
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-10
Suggestions:
Aktiveres hvis brukeren ønsker å bekrefte at sesjonen avsluttes.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Viss det er kryssa av her, vil økta verta lagra automatisk. Elles vil utloggingsdialogen ha eit val for å lagra økta.
Translated by Torstein A. W. on 2010-03-10
Suggestions:
Hvis dette aktiveres vil gnome-session lagre sesjonen automatisk. Hvis ikke vil utloggingsskjermen ha et valg for å lagre sesjonen.
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
5.
Logout prompt
Spør ved avlogging
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
gsm/logout.c:247
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Foretrukke bilete til bruk ved innlogging
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
In upstream:
Foretrukke bilete å bruka i velkomstbiletet ved innlogging
Suggested by Åsmund Steen Skjæveland on 2007-03-02
Suggestions:
Foretrukket bilde som brukes ved innlogging
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
7.
Save sessions
Lagra økter
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Suggestions:
Lagre sesjoner
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Kjartan Maraas on 2006-03-20
gsm/session-properties.c:272
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
Valt alternativ i utlogginsmenyen
Translated and reviewed by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
In upstream:
Vald val i utloggingsdialogen
Suggested by Eskild Hustvedt on 2009-07-02
Suggestions:
Valgt alternativ i utloggingsmenyen
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
9.
Show the splash screen
Vis oppstartsskjerm ved pålogging
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Suggestions:
Vis oppstartsskjerm
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
gsm/session-properties-capplet.c:192
10.
Show the splash screen when the session starts up
Vis oppstartsskjermen når økta startar
Translated and reviewed by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Suggestions:
Vis oppstartskjerm ved fullført innlogging
Norwegian Bokmal gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Øivind Hoel on 2006-04-21
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eivind Ødegård, Eskild Hustvedt, Odin Hørthe Omdal, Torstein A. W., Willy André Bergstrøm, Åsmund Steen Skjæveland.