Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
413 of 115 results
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
यदि सक्षम भए जिनोम-अधिबेसन आफै अधिबेसनमा बचत हुने छ।अन्यथा अधिबेशन बचतको बिकल्पसंगै सम्बाद बाहिर जाने छ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सक्षम भएमा, जिनोम-सत्रले आफैँ स्वचालित रूपमा बचत गर्दछ । अन्यथा सत्र बचत गर्न लगआउट बटनमा एउटा विकल्प हुनेछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
5.
Logout prompt
समयमै बाहिर जाउ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
तत्काल लगआउट
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
आकर्षक पर्दाको प्रयोगको लागि छानियको तस्विर
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
स्प्लास पर्दामा लगइन गर्नका लागि प्रयोग गरिने रूचाइएको छवि
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
7.
Save sessions
अधिबेसनहरु बचत गर
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सत्र बचत गर्नुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
लगआउट संवादमा चयन गरिएका विकल्प
Translated by Nabin Gautam on 2009-07-02
9.
Show the splash screen
भिजेको पर्दा देखाउ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
स्प्लास पर्दा देखाउनुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
10.
Show the splash screen when the session starts up
भिजेको पर्दा देखाउ जब अधिबेसन शुरु हुने छ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सत्र सुरु हुदा स्प्लास पर्दा देखाउनुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
11.
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login.
$डाटा डिर/तस्विर नक्सा / डाईरेक्टोरि.को मान्यतामा आधारित यो सम्वन्धित वाटो हो,सहायक डाइरेक्टोरिहरु र तस्विरको नामहरु मान्यताप्राप्ता माप हुन् यो मापलाई परिवर्तन गरेमा अर्को भागलाईको लग ईनमा असर गर्नेछ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
यो $datadir/pixmaps/ डाइरेक्टरी आधार नभएको सम्बन्धित मार्ग मान हो । उप-डाइरेक्टरी र छवि नाम वैध मान हुन् । यस मानको परिवर्तनले पछिल्लो सत्रको लगइनलाई प्रभाव पार्नेछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
यो लगआउट संवादमा चयन गरिने विकल्प हो, वैध मान लगिङआउटका लागि "लगआउट" , प्रणाली रोक्न "बन्द गर्नुहोस्" र प्रणाली सुरु गर्न"फेरि सुरु गर्नुहोस्" हुन् ।
Translated by Nabin Gautam on 2009-07-02
13.
_Order:
_आदेश
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
आदेश:
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
413 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam, Shiva Prasad Pokharel, Suraj Sapkota, chautari.