Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
1120 of 115 results
11.
This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-directories and image names are valid values. Changing this value will effect the next session login.
$डाटा डिर/तस्विर नक्सा / डाईरेक्टोरि.को मान्यतामा आधारित यो सम्वन्धित वाटो हो,सहायक डाइरेक्टोरिहरु र तस्विरको नामहरु मान्यताप्राप्ता माप हुन् यो मापलाई परिवर्तन गरेमा अर्को भागलाईको लग ईनमा असर गर्नेछ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
यो $datadir/pixmaps/ डाइरेक्टरी आधार नभएको सम्बन्धित मार्ग मान हो । उप-डाइरेक्टरी र छवि नाम वैध मान हुन् । यस मानको परिवर्तनले पछिल्लो सत्रको लगइनलाई प्रभाव पार्नेछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
यो लगआउट संवादमा चयन गरिने विकल्प हो, वैध मान लगिङआउटका लागि "लगआउट" , प्रणाली रोक्न "बन्द गर्नुहोस्" र प्रणाली सुरु गर्न"फेरि सुरु गर्नुहोस्" हुन् ।
Translated by Nabin Gautam on 2009-07-02
13.
_Order:
_आदेश
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
आदेश:
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
14.
The order in which applications are started in the session.
सत्रमा अनुप्रयोग सुरुआत गर्ने आदेश ।
Translated by Nabin Gautam on 2010-12-30
15.
What happens to the application when it exits.
यो अनुरोध पत्रहरुमा क भयो जब यो बाहिरियो
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
यो अवस्थित हुदा अनुप्रयोगमा के देखापर्दछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
16.
_Style:
_शैलि
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
शैली:
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
17.
Order
आदेश
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
18.
Style
शैलि
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
शैली
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
19.
State
स्थिति
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
20.
Program
कार्यक्रम
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Located in capplet/gsm-properties-dialog.c:543
1120 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam, Shiva Prasad Pokharel, Suraj Sapkota, chautari.