Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 115 results
1.
Allow TCP connections
टिसिपि सम्बन्ध स्थापनाको लागि अनुमति
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
टीसीपी (TCP) जडानलाई अनुमति दिनुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
शुरक्षाको कारणले प्लेटफर्ममा,_आई सि ई टि सि पि ट्रान्स स्थापना हुन सकेन() (एक्स निशुल्क 86 प्रणाली),जिनोम-भागले टि सि पि केन्द्रमा सम्वन्धस्थापना हुन सकेन,यो विकल्पले टाढाका(मान्यता प्राप्त) होस्ट वाट सम्वन्ध स्थापनको लागि अनुमति दिनयो असर लिन जिनोम-भाग पुन: शुरु गर्नै पर्छछ.
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सूरक्षाका कारणले, _IceTcpTransNoListen() (XFree86 प्रणाली) भएको प्लेटफर्ममा, टीसीपी(TCP) पोर्टको जडानका जिनोम सत्रले ध्यान दिदैन । यस विकल्पले (आधिकारीक) टाढाको होस्टबाट जडानलाई अनुमति दिन्छ ।यसको प्रभाव देखिनका लागि जिनोम-सत्र फेरि सुरु गर्नुपर्दछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2009-07-02
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
यदि सक्षम भए प्रयोगकर्ताले अधिबेसन समाप्त हुनु अगाडि समयमानै जिनोम-अधिबेसन गर्नेछ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सक्षम भएमा, जिनोम सत्रले सत्र अन्त्य हुनुभन्दा पहिला प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन दिन्छ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
यदि सक्षम भए जिनोम-अधिबेसन आफै अधिबेसनमा बचत हुने छ।अन्यथा अधिबेशन बचतको बिकल्पसंगै सम्बाद बाहिर जाने छ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सक्षम भएमा, जिनोम-सत्रले आफैँ स्वचालित रूपमा बचत गर्दछ । अन्यथा सत्र बचत गर्न लगआउट बटनमा एउटा विकल्प हुनेछ ।
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
5.
Logout prompt
समयमै बाहिर जाउ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
तत्काल लगआउट
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
आकर्षक पर्दाको प्रयोगको लागि छानियको तस्विर
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
स्प्लास पर्दामा लगइन गर्नका लागि प्रयोग गरिने रूचाइएको छवि
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
7.
Save sessions
अधिबेसनहरु बचत गर
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सत्र बचत गर्नुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
लगआउट संवादमा चयन गरिएका विकल्प
Translated by Nabin Gautam on 2009-07-02
9.
Show the splash screen
भिजेको पर्दा देखाउ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
स्प्लास पर्दा देखाउनुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
10.
Show the splash screen when the session starts up
भिजेको पर्दा देखाउ जब अधिबेसन शुरु हुने छ
Translated and reviewed by Shiva Prasad Pokharel on 2006-03-20
Shared:
सत्र सुरु हुदा स्प्लास पर्दा देखाउनुहोस्
Suggested by Nabin Gautam on 2008-02-27
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nabin Gautam, Shiva Prasad Pokharel, Suraj Sapkota, chautari.