Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 13 results
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter, og gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-21
In upstream:
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter. gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Av omsyn til tryggleiken vil ikkje gnome-session lytta etter tilkoplingar på TCP-portar på system som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Dette valet vil la autoriserte eksterne vertar kopla til. gnome-session må startast på nytt før dette valet blir aktivt.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Aktiveres hvis brukeren ønsker å bekrefte at sesjonen avsluttes.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før sesjonen avsluttes.
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert avslutta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Torstein A. W. on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
14.
The order in which applications are started in the session.
Rekkefølgen som programmene blir startet i når sesjonen starter.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Rekkefølgen som applikasjonene startes i ved oppstart av sesjonen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Rekkefølgja som applikasjonane blir starta i når økta startar.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
33.
Restart
Omstart
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Start på nytt
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Start om att
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Kevin Brubeck Unhammer on 2012-01-23
35.
Trash
Papirkurv
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Søppel
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Papirkorg
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Eskild Hustvedt on 2009-09-09
41.


GNOME will still try to restart the Settings Daemon next time you log in.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.


GNOME vil likevel prøve å starte innstillingsprogrammet neste gang du logger inn.
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2006-05-23
In upstream:


GNOME vil likevel prøve å starte innstillingsdaemonen neste gang du logger inn.
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:


GNOME vil likevel prøva å starta innstillingsprogrammet neste gong du loggar inn.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
58.
Completely turn off the computer.
Slå av maskinen
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-21
Suggestions:
Slå maskina heilt av.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Willy André Bergstrøm on 2006-09-05
59.
Specify a session name to load
Angi et sesjonnavn som skal startes
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2006-05-31
In upstream:
Spesifiserer et sesjonsnavn som skal startes
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Spesifiserer eit øktnamn som skal startast
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Located in ../gnome-session/main.c:87
62.
Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)
Ventetid i millisekunder for at klienter skal svare (0=uendelig)
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Antall millisekunder ventetid for at klienter skal svare (0=uendelig)
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Antal millisekund ventetid for at klientar skal svare (0=uendeleg)
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
71.
You may wait for it to respond or remove it.
Du kan vente på at det svarer, eller fjerne det.
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Du kan vente på svar eller fjerne det.
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Du kan vente på svar, eller fjerne det.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
110 of 13 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Espen Stefansen, Jan Jansen, Kjartan Maraas, Sigurd Gartmann, Thor K. H., Tor Harald Thorland, atlef, Øivind Hoel.