Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 49 results
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter, og gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-21
In upstream:
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter. gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Av omsyn til tryggleiken vil ikkje gnome-session lytta etter tilkoplingar på TCP-portar på system som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Dette valet vil la autoriserte eksterne vertar kopla til. gnome-session må startast på nytt før dette valet blir aktivt.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Aktiveres hvis brukeren ønsker å bekrefte at sesjonen avsluttes.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før sesjonen avsluttes.
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert avslutta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Torstein A. W. on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
8.
Selected option in the log out dialog
Valgt alternativ i utloggingsmenyen
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Valgt alternativ i «Logg ut»-dialogen
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Valt alternativ i utlogginsmenyen
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
12.
This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values are "logout" for logging out, "shutdown" for halting the system and "restart" for restarting the system.
Dette er alternativet som er valgt i utloggingsmenyen. Gyldige verdier er «logout» for å logge ut, «shutdown» for å stoppe systemet og «restart» for å starte systemet på nytt.
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Dette er alternativet som er valgt i «Logg ut»-dialogen. Gyldige verdier er «logout» for å logge ut, «shutdown» for å stoppe systemet og «restart» for å starte systemet på nytt.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Dette er alternativet som er satt i utloggingsmenyen. Gyldige verdiar er "logout" for å logge ut, "shutdown" for å stogge systemet og "restart" for å starte systemet om att.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Willy André Bergstrøm on 2006-09-05
14.
The order in which applications are started in the session.
Rekkefølgen som programmene blir startet i når sesjonen starter.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Rekkefølgen som applikasjonene startes i ved oppstart av sesjonen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Rekkefølgja som applikasjonane blir starta i når økta startar.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
15.
What happens to the application when it exits.
Hva som skjer med programmet når det avsluttes.
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Hva skjer med applikasjonen når den avslutter.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Kva som skjer med applikasjonen når han avsluttar.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
22.
Waiting to start or already finished.
Venter på å få starte eller er allerede fullført.
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Venter på å få starte eller allerede fullført.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Ventar på å få starta eller er allereie starta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
24.
Started but has not yet reported state.
Startet, men har ennå ikke rapportert tilstand.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Startet men har ikke ennå rapportert tilstand.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Starta, men har ikkje enno rapportert tilstand.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
28.
Saving session details.
Lagrer innstillinger for sesjonen.
Translated by Anders Aase Martinsen on 2006-05-23
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Lagrer innstillinger for sesjon.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Lagrar innstillingar for økta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
30.
State not reported within timeout.
Tilstanden ble ikke rapportert innen tidsavbrudd.
Translated by Anders Aase Martinsen on 2006-05-31
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
In upstream:
Tilstand ikke rapportert innen tidsavbrudd.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Tilstand ikkje rapportert innan tidsavbrot.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Espen Stefansen, Jan Jansen, Kjartan Maraas, Sigurd Gartmann, Thor K. H., Tor Harald Thorland, atlef, Øivind Hoel.