Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 115 results
1.
Allow TCP connections
Tillat TCP-forbindelser
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Tillat TCP-tilkoplingar
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
2.
For security reasons, on platforms which have _IceTcpTransNoListen() (XFree86 systems), gnome-session does not listen for connections on TCP ports. This option will allow connections from (authorized) remote hosts. gnome-session must be restarted for this to take effect.
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter, og gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Translated and reviewed by Øivind Hoel on 2006-04-21
In upstream:
Av sikkerhetsårsaker lytter ikke gnome-session etter forbindelser på TCP-porter på plattformer som har _IceTcpTransNoListen(). Dette alternativet vil tillate autoriserte tilkoblinge fra eksterne verter. gnome-session må startes på nytt før dette trer i kraft.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Av omsyn til tryggleiken vil ikkje gnome-session lytta etter tilkoplingar på TCP-portar på system som har _IceTcpTransNoListen() (XFree86-system). Dette valet vil la autoriserte eksterne vertar kopla til. gnome-session må startast på nytt før dette valet blir aktivt.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
3.
If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session.
Aktiveres hvis brukeren ønsker å bekrefte at sesjonen avsluttes.
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Aktiveres hvis brukeren ønsker en spørsmålsdialog før sesjonen avsluttes.
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Viss det er kryssa av her, vil brukaren få ein spørsmålsdialog før økta vert avslutta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Torstein A. W. on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
4.
If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, the logout dialog will have an option to save the session.
Hvis dette aktiveres vil gnome-session lagre sesjonen automatisk. Hvis ikke vil utloggingsskjermen ha et valg for å lagre sesjonen.
Translated by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-18
Suggestions:
Viss det er kryssa av her, vil økta verta lagra automatisk. Elles vil utloggingsdialogen ha eit val for å lagra økta.
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Torstein A. W. on 2010-03-10
5.
Logout prompt
Spør ved avlogging
Translated by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Reviewed by Kjartan Maraas on 2011-01-17
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
6.
Preferred Image to use for login splash screen
Foretrukket bilde som brukes ved innlogging
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Shared:
Foretrukket bilde for bruk med oppstartskjermen som vises ved innlogging
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Foretrukke bilete til bruk ved innlogging
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
7.
Save sessions
Lagre sesjoner
Translated by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Reviewed by Kjartan Maraas on 2011-01-17
Suggestions:
Lagra økter
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
Located in ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
8.
Selected option in the log out dialog
Valgt alternativ i utloggingsmenyen
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
In upstream:
Valgt alternativ i «Logg ut»-dialogen
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-20
Suggestions:
Valt alternativ i utlogginsmenyen
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Willy André Bergstrøm on 2006-06-25
9.
Show the splash screen
Vis oppstartsskjerm
Translated and reviewed by Sigurd Gartmann on 2006-05-26
Shared:
Vis oppstartskjerm
Suggested by Espen Stefansen on 2008-01-15
Suggestions:
Vis oppstartsskjerm ved pålogging
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
10.
Show the splash screen when the session starts up
Vis oppstartskjerm ved fullført innlogging
Translated by Øivind Hoel on 2006-04-21
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-12-29
Suggestions:
Vis oppstartsskjermen når økta startar
Norwegian Nynorsk gnome-session in Ubuntu Dapper package "gnome-session" by Åsmund Steen Skjæveland on 2006-03-20
110 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Espen Stefansen, Jan Jansen, Kjartan Maraas, Sigurd Gartmann, Thor K. H., Tor Harald Thorland, atlef, Øivind Hoel.