Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 26 results
2.
Set your screensaver preferences
Establecer as súas preferencias do salvapantallas
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
Defina as súas preferencias para o protector de pantalla
Suggested by Fran Diéguez on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
6.
_Lock screen when screensaver is active
_Bloquear pantalla cando o salvapantallas está activo
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
_Bloquear a pantalla cando o protector de pantalla estea activo
Suggested by susinho on 2009-07-07
Located in ../data/gnome-screensaver-preferences.ui.h:8
11.
Allow logout
Permitir pechar sesión
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
Permitir saír da sesión
Suggested by Fran Diéguez on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
14.
Logout command
Comando de saída de sesión
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
Orde de saír da sesión
Suggested by Antón Méixome on 2009-09-24
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
18.
Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a different user account.
Establece isto a TRUE para ofrecer unha opción no diálogo de desbloqueo para cambiar a unha conta de usuario diferente.
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
Defina isto como TRUE para ofrecer unha opción no diálogo de desbloqueo para cambiar a unha conta de usuario diferente.
Suggested by susinho on 2009-07-07
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
19.
Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a delay. The Delay is specified in the "logout_delay" key.
Establece isto a TRUE para ofrecer unha opción no diálogo de desbloqueo para pechar a sesión despois dun intervalo de tempo. O retardo especifícase na clave "logout_delay".
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
Definir isto como TRUE para ofrecer unha opción no diálogo de desbloqueo para saír da sesión tras un intervalo de tempo. O atraso especifícase na chave "logout_delay".
Suggested by Fran Diéguez on 2010-03-10
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
20.
The command to invoke when the logout button is clicked. This command should simply log the user out without any interaction. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
O comando a invocar cando se prema o botón de saída de sesión. Este comando debería pechar a sesión do usuario sen ningunha interacción. Esta clave ten efecto só se a clave "logout_enable" está establecida a TRUE.
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
A orde que hai que invocar cando se preme o botón para terminar a sesión. Esta orde simplemente pecha a sesión do usuario sen ningunha interacción. Esta chave só funciona se a chave "logout_enable" está definida como TRUE.
Suggested by Antón Méixome on 2009-09-24
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
21.
The number of minutes after screensaver activation before locking the screen.
O número de minutos tras a activación do salvapantallas antes de bloquear a pantalla.
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
O número de minutos despois da activación do protector de pantalla antes de que se bloquee a pantalla.
Suggested by susinho on 2009-07-07
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
22.
The number of minutes after the screensaver activation before a logout option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "logout_enable" key is set to TRUE.
O número de minutos despois da activación do salvapantallas e antes de que se amose a opción de pechar sesión no diálogo de desbloqueo. Esta clave ten efecto só se a clave "logout_enable" está establecida a TRUE.
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
O número de minutos tras a activación do protector de pantalla antes de que apareza a opción de terminar a sesión no diálogo de desbloqueo. Esta chave ten efecto só se a chave "logout_enable" está definida como TRUE.
Suggested by Antón Méixome on 2009-09-24
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
25.
The selection mode used by screensaver. May be "blank-only" to enable the screensaver without using any theme on activation, "single" to enable screensaver using only one theme on activation (specified in "themes" key), and "random" to enable the screensaver using a random theme on activation.
O modo de selección usado polo salvapantallas. Pode ser "blank-only" para activar o salvapantallas sen usar ningún tema, "single" para activar o salvapantallas usando só un tema (especificado na clave "themes"), e "random" para activar o salvapantallas usando un tema aleatorio.
Translated and reviewed by Ignacio Casal Quinteiro on 2006-03-17
Shared:
O modo de selección que usa o protector de pantalla. Pode ser "blank-only" para activar o protector sen que se use ningún tema na activación, "single" para activar o protector usando só un tema na activación (que se especifica na chave "themes" ) ou "random", para activar o protector usando un tema aleatorio na activación.
Suggested by susinho on 2009-07-07
Located in ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
110 of 26 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Antón Méixome, Fran Diéguez, Ignacio Casal Quinteiro, Leandro Regueiro, susinho.