Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 189 results
1.
Configure power management
Cấu hình quản lý điện năng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
2.
Power Management
Quản lý Điện năng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
3.
Power Manager
Bộ Quản lý Điện năng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Shared:
Bộ Quản Lý Điện Năng
Suggested by Clytie Siddall on 2008-01-15
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
4.
Power management daemon
Trình nền Quản lý Điện năng
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Shared:
Trình nền quản lý điện năng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-26
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
5.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
Sau khi tiếp tục lại, bộ quản lý điện năng sẽ thu hồi các hành động chính sách trong một số giây để cho phép các thông điệp xảy ra ổn định và HAL cập nhật được. Bình thường, năm giây là đủ, không quá lâu mà làm cho người dùng cảm thấy bối rối.
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-05-02
6.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
(no translation yet)
7.
Battery critical low action
Hành động pin yếu tới hạn
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
8.
Check CPU load before sleeping
Kiểm tra tải CPU trước khi ngủ
Translated by Clytie Siddall on 2010-02-06
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
9.
Check network utilization before sleeping
Kiểm tra cách chạy mạng trước khi ngủ
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
10.
Dim the screen after a period of inactivity
Mờ đi màn hình sau một thời gian bị động
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-17
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
110 of 189 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Nguyễn Thái Ngọc Duy, Phan Trọng Khanh, Tran Anh Tuan, huydd1990.