Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 99 results
3.
Power Manager
2006-04-09
Strömsparshanterare
5.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
2006-04-09
Efter ett uppvaknande kommer gnome-power-manager att ignorera policyhändelser för några sekunder för att låta meddelandena lugna ner sig och låta HAL uppdateras. Normalt är fem sekunder tillräckligt och är inte för länge för användaren att vänta.
6.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
2006-04-09
Efter ett uppvaknande kommer gnome-power-manager att ignorera policyhändelser för några sekunder för att låta meddelandena lugna ner sig. Normalt är fem sekunder tillräckligt och är inte för länge för användaren att vänta.
8.
Check CPU load before sleeping
2006-04-09
Kontrollera processorns belastning före vänteläge
9.
Check network utilization before sleeping
2006-04-09
Kontrollera nätverksanvändning före vänteläge
10.
Dim the screen after a period of inactivity
2006-04-09
Släck skärmen efter en stunds inaktivitet
12.
Hibernate enabled
2006-04-09
Viloläge aktiverat
20.
Notify on a HAL suspend or hibernate error.
2006-04-09
Meddela vid HAL vänteläge- eller vilolägesfel.
2006-04-09
Meddela vid HAL vänteläge- eller vilolägesfel
21.
Notify on fully charged
2006-04-09
Meddela när helt uppladdad
22.
Notify when AC adapter is removed
2006-04-09
Meddela när nätadapter kopplas från
23.
Number of seconds to suppress policy after resume
2006-04-09
Antal sekunder att inaktivera policy efter uppvaknande
33.
The action to take when the battery is critically low. Valid values are "hibernate", "suspend", "shutdown" and "nothing"
2006-04-09
Vad som ska hända när batteriet nått en kritiskt låg nivå. Giltiga alternativ är "viloläge", "vänteläge", "stäng av" och "inget"
34.
The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC power. Valid values are "suspend", "hibernate" and "blank".
2006-04-09
Vad som ska hända när den bärbara datorns lock stängs och den är ansluten till ström. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge" och "släck skärmen".
2006-04-09
Vad som ska hända när den bärbara datorns lock stängs och den är ansluten till ström. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge" eller "släck skärmen".
35.
The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on battery power. Valid values are "suspend", "hibernate" and "blank".
2006-04-09
Vad som ska hända när den bärbara datorns lock stängs och den körs på batteri. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge" och "släck skärmen".
2006-04-09
Vad som ska hända när den bärbara datorns lock stängs och den körs på batteri. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge" eller "släck skärmen".
36.
The action to take when the system hibernate button is pressed. Valid values are "suspend", "hibernate", "interactive", "shutdown" and "nothing".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets vilolägesknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" och "inget".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets vilolägesknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" eller "ingenting".
37.
The action to take when the system power button is pressed. Valid values are "suspend", "hibernate", "interactive", "shutdown" and "nothing".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets strömknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" och "inget".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets strömknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" eller "ingenting".
38.
The action to take when the system suspend button is pressed. Valid values are "suspend", "hibernate", "interactive", "shutdown" and "nothing".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets väntelägesknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" och "inget".
2006-04-09
Vad som ska hända när systemets väntelägesknapp aktiveras. Giltiga alternativ är "vänteläge", "viloläge", "interaktiv", "stäng av" eller "ingenting".
39.
The brightness of the display when on AC power. Valid values are between 0 and 100.
2006-04-09
Ljusstyrka för skärmen vid strömansluten drift. Giltiga alternativ är mellan 0 och 100.
2006-04-09
Ljusstyrka för skärmen vid ansluten ström. Giltiga alternativ är mellan 0 och 100.
40.
The brightness of the display when on battery power. Valid values are between 0 and 100.
2006-04-09
Ljusstyrka för skärmen vid batteridrift. Giltiga alternativ är mellan 0 och 100.
41.
The number of seconds before the display goes to sleep when the computer is on AC power.
2006-04-09
Antal sekunder innan skärmen somnar vid strömansluten drift.
42.
The number of seconds the computer on AC power needs to be inactive before it goes to sleep.
2006-04-09
Antal sekunder som datorn med strömansluten drift behöver vara inaktiv innan den somnar.
43.
The number of seconds the computer on battery power needs to be inactive before it goes to sleep.
2006-04-09
Antal sekunder som datorn med batteridrift behöver vara inaktiv innan den somnar.
44.
The number of seconds the computer on battery power needs to be inactive before the display goes to sleep.
2006-04-09
Antal sekunder som datorn med batteridrift behöver vara inaktiv innan dess skärm somnar.
45.
The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. Valid values are "hibernate", "suspend" and "nothing".
2006-04-09
Vilken typ av sömn som aktiveras när datorn är inaktiv. Giltiga alternativ är "viloläge", "vänteläge" och "inget".
46.
Use gnome-screensaver lock setting
2006-04-09
Använd gnome-screensavers låsinställning
65.
<b>Are you sure that you wish to enable suspend?</b>
2006-04-09
<b>Är du säker på att du vill aktivera vänteläge?</b>
71.
Never _ask me about this again
2006-04-09
Fråga mig _aldrig om det här igen
72.
Only display when battery _present
2006-04-09
Visa bara när batteri finns _tillgängligt
73.
Only display when charging or _discharging
2006-04-09
Visa bara när laddar eller _laddar ur
75.
Put _display to sleep when computer is inactive for:
2006-04-09
Låt _skärmen sova när datorn varit inaktiv i:
76.
Put computer to _sleep when it is inactive for:
2006-04-09
Låt _datorn sova när den varit inaktiv i:
2006-04-09
Låt
77.
Running on AC
2006-04-09
<b>Körs på nätansluten ström</b>
78.
Running on Battery
2006-04-09
<b>Körs på batteri</b>
79.
Set display _brightness to:
2006-04-09
Sätt skärmen ljusstyrka till:
80.
Sleep _button action:
2006-04-09
Väntelägeknappens händelse:
2006-04-09
Sovknappens händelse:
81.
Sleep _type when inactive:
2006-04-09
Sov_typ när inaktiv:
82.
Suspend mode is not guaranteed to work on all systems and may cause data loss.
2006-04-09
Vänteläge är inte garanterat att fungera på alla system och kan orsaka dataförlust.
84.
When l_aptop lid is closed:
2006-04-09
När b_ärbar dators lock stängs:
85.
_Always display icon
2006-04-09
Visa _alltid ikon
87.
_Never display icon
2006-04-09
Visa al_drig ikon
88.
_Only display when battery life is critical
2006-04-09
Visa bara när batterinivån är kritisk