Translations by Slobodan D. Sredojevic

Slobodan D. Sredojevic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
1.
Configure power management
2007-09-28
Подеси управљање потрошњом електричне енергије
2007-09-28
Подеси управљање потрошњом електричне енергије
2007-09-28
Подеси управљање потрошњом електричне енергије
2.
Power Management
2007-09-28
Управљање потрошњом електричне енергије
3.
Power Manager
2007-09-28
Управљање потрошњом електричне енергије
5.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
2007-09-28
Након повратка, Гномов управник потрошње неће примењивати предвиђене радње на одређено време - да би се поруке усталиле и HAL освежио. Уобичајено је довољно 5 секунди што није дуго и не доводи до збуњивања корисника.
7.
Battery critical low action
2007-09-28
Радња када је батерија потпуно истрошена
8.
Check CPU load before sleeping
2007-09-28
Провери запосленост процесора пре успављивања
11.
Hibernate button action
2007-09-28
Радња која се предузима након притиска на дугме за замрзавање
12.
Hibernate enabled
2007-09-28
Замрзавање је омогућено
13.
LCD brightness when on AC
2007-09-28
Вредност осветљења танког екрана при напајању из електричне мреже
14.
LCD brightness when on battery
2007-09-28
Вредност осветљења танког екрана при батеријском напајању
15.
Laptop lid close action on battery
2007-09-28
Радња која се обавља када се поклопац преносног рачунара затвори при батеријском напајању
16.
Laptop lid close action when on AC
2007-09-28
Радња која се обавља када се поклопац преносног рачунара затвори при напајању из електричне мреже
17.
Lock screen on hibernate
2007-09-28
Да ли се екран закључава када корисник замрзне рачунар
18.
Lock screen on suspend
2007-09-28
Да ли се екран закључава када корисник преведе рачунар у стање приправности
23.
Number of seconds to suppress policy after resume
2007-09-28
Број секунди када се правила не примењују након повратка рачунара у рад
25.
Power button action
2007-09-28
Радња која се предузима након притиска на дугме за паљење/гашење рачунара
26.
Sleep timeout computer when on AC
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из електричне мреже
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из електричне мреже
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из електричне мреже
27.
Sleep timeout computer when on battery
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из батерија
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из батерија
2007-09-28
Време за успављивање рачунара када се остварује напајање из батерија
28.
Sleep timeout display when on AC
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из електричне мреже
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из електричне мреже
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из електричне мреже
29.
Sleep timeout display when on battery
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из батерија
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из батерија
2007-09-28
Време за успављивање екрана када се остварује напајање из батерија
31.
Suspend button action
2007-09-28
Радња која се предузима након притиска на дугме за превођење у стање приправности
32.
Suspend enabled
2007-09-28
Превођење у стање приправности је омогућено
46.
Use gnome-screensaver lock setting
2007-09-28
Користи подешавања закључавања Чувара екрана
60.
Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive
2007-09-28
Да ли да замрзнем, преведем рачунар у стање приправности или да не радим ништа када корисник ништа не ради
61.
Whether to use time-based notifications
2007-09-28
Да ли да обавештавам како време пролази
70.
General
2007-09-28
Опште
79.
Set display _brightness to:
2007-09-28
Постави осветљење е_крана на:
96.
Power Information
2007-09-28
Информације о потрошњи
115.
Hibernate Problem
2007-09-28
Проблем при замрзавању
118.
Suspend Problem
2007-09-28
Проблем приликом превода у стање приправности
124.
The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when the battery becomes completely empty.
2007-09-28
Стање батерије је испод критичног нивоа и рачунар ће бити <b>угашен</b>када се она у потпуности истроши.
125.
The battery is below the critical level and this computer is about to suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your computer in a suspended state.
2007-09-28
Стање батерије је испод критичног нивоа и овај рачунар ће бити преведен у стање приправности. <br><b>Напомена:</b> Једна мала количина енергије се захтева за држање рачунара у стању приправности.
126.
The battery is below the critical level and this computer is about to hibernate.
2007-09-28
Стање батерије је испод критичног нивоа и овај рачунар ће бити преведен у стање замрзнутости.
127.
The battery is below the critical level and this computer is about to shutdown.
2007-09-28
Стање батерије је испод критичног нивоа и овај рачунар ће бити угашен.
146.
Vendor:
2007-09-28
Произвођач:
147.
Technology:
2007-09-28
Технологија:
148.
Lithium ion
2007-09-28
Литијум јонска
149.
Lead acid
2007-09-28
Оловни акумулатор
151.
Model:
2007-09-28
Модел:
154.
Capacity:
2007-09-28
Капацитет: