Translations by Slobodan D. Sredojević

Slobodan D. Sredojević has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 71 results
2.
Power Management
2006-03-17
Управљање потрошњом
3.
Power Manager
2006-03-17
Управљање потрошњом електричне струје
4.
Power management daemon
2006-03-17
Позадински процес за управљање потрошњом
7.
Battery critical low action
2006-03-17
Радња када је батерија врло истрошена
21.
Notify on fully charged
2006-03-17
Обавести када је батерија напуњена до краја
31.
Suspend button action
2006-03-17
Радња која се предузима након притиска на дугме за привремено заустављање
47.
When to show the notification icon
2006-03-17
Када да прикажем обавештајну иконицу
64.
<b>Actions</b>
2006-03-17
<b>Радње</b>
66.
<b>General</b>
2006-03-17
<b>Опште</b>
67.
<b>Notification Area</b>
2006-04-03
<b>Област за обавештења</b>
73.
Only display when charging or _discharging
2006-03-17
Једино прикажи при пуњењу и_ли пражњењу
74.
Power Management Preferences
2006-03-17
Поставке управљања потрошњом
85.
_Always display icon
2006-03-17
_Увек прикажи иконицу
87.
_Never display icon
2006-03-17
_Никад не приказуј иконицу
102.
Orientation
2006-03-17
Усмерење
103.
The orientation of the tray.
2006-03-17
Усмерење фиоке
104.
Unknown time
2006-03-17
Непознато време
105.
%i minute
%i minutes
2006-03-17
%i минут
%i минута
%i минута
106.
%i hour
%i hours
2006-03-17
%i сат
%i сата
%i сати
107.
%i %s, %i %s
2006-03-17
%i %s, %i %s
108.
hour
hours
2006-03-17
сат
сата
сати
109.
minute
minutes
2006-03-17
минута
минута
минута
110.
Power Manager for the GNOME desktop
2006-03-17
Управник потрошње струје за Гномову радну површину
2006-03-17
Управник потрошње струје за Гномову радну површину
111.
Do not daemonize
2006-03-17
Немој постати позадински процес
112.
Show extra debugging information
2006-03-17
Прикажи додатне информације за тражење грешака
122.
Battery Charged
2006-03-17
Батерија је напуњена
123.
Your battery is now fully charged
2006-03-17
Батерија је сада напуњена до краја
127.
The battery is below the critical level and this computer is about to shutdown.
2006-03-17
Батерија је испод критичног нивоа и рачунар ће бити угашен.
128.
Critical action
2006-03-17
Радња када је батерија врло истрошена
129.
The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power.
2006-03-17
Напајање из електричне мреже је прекинуто. Систем сада користи батерију.
130.
You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in your AC Adapter to avoid losing data.
2006-03-17
Имате приближно још <b>%s</b> преосталог времена трајања батерије (%d%%). Укључите кабел за напајање из електричне мреже како не би изгубили податке.
134.
Laptop battery
2006-03-17
Батерија преносног рачунара
2006-03-17
Батерија преносног рачунара
135.
UPS
2006-03-17
Извор непрекидног напајања
2006-03-17
Извор непрекидног напајања
136.
Wireless mouse
2006-03-17
Бежични миш
137.
Wireless keyboard
2006-03-17
Бежична тастатура
138.
PDA
2006-03-17
Џепни рачунар
2006-03-17
Џепни рачунар
139.
Unknown
2006-03-17
Непознат
162.
fully charged
2006-03-17
потпуно напуњен
163.
remaining
2006-03-17
преостаје
164.
discharging
2006-03-17
пражњење
165.
until charged
2006-03-17
док се не напуни
166.
charging
2006-03-17
пуњење
168.
Computer is running on AC power
2006-03-17
Рачунар се напаја из електричне мреже
169.
Computer is running on battery power
2006-03-17
Рачунара се напаја из батерија
170.
_Suspend
2006-03-17
_Заустави
171.
Suspend the computer
2006-03-17
Привремено заустави рачунар