Browsing Slovak translation

179 of 189 results
179.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Správca napájania je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný,
ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY a to ani bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI,
alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.Pre ďalšie podrobnosti viz.
GNU General Public License.
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
179 of 189 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.