Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
6170 of 73 results
168.
Computer is running on AC power
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Počítač je napájaný zo siete
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Počítač je napájaný z elektrickej siete
Suggested by tuharsky on 2007-09-23
170.
_Suspend
_Uspať
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Ú_sporný režim
Suggested by tuharsky on 2007-09-23
172.
Hi_bernate
Hi_bernovať
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Dlhodo_bý spánok
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
177.
Licensed under the GNU General Public License Version 2
Licencované pod licenciou GNU General Public Licence Verze 2
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Program je šírený pod licenciou GNU General Public License verzie 2
Suggested by tuharsky on 2007-09-23
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:748 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
178.
Power Manager is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU General Public License
as published by the Free Software Foundation; either version 2
of the License, or (at your option) any later version.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento program je slobodný softvér. Môžete ho šíriť a modifikovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej verzie.
Translated and reviewed by Peter Chabada on 2006-05-20
In upstream:
Správca napájania je free software; môžete ho redistribuovať a/alebo modifikovať
za podmienok GNU General Public License publikovaných
Free Software Foundation; a to buď verzie licencie 2, alebo
(podľa vášho uváženia) ľubovolnej neskoršej verzie.
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:749 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
179.
Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Správca napájania je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný,
ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY a to ani bez predpokladanej záruky PREDAJNOSTI,
alebo VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL.Pre ďalšie podrobnosti viz.
GNU General Public License.
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:753 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
180.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, požiadajte o ňu Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, piate poschodie,
Boston, MA
02110-1301, USA.
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Kópiu GNU General Public License ste mali dostať spolu so Správcom napájania;
ak sa tak nestalo, napíšte na Free Software Foundation, Inc.,
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
Located in ../applets/brightness/brightness-applet.c:757 ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
181.
translator-credits
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-06
In upstream:
Peter Tuhársky <tuharsky@misbb.sk>
Suggested by tuharsky on 2007-09-23
182.
Suspend
Uspať
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Úsporný režim
Suggested by tuharsky on 2008-02-26
Located in ../src/gpm-prefs-core.c:370
184.
Hibernate
Hibernovať
Translated and reviewed by Martin on 2006-03-18
In upstream:
Dlhodobý spánok
Suggested by tuharsky on 2007-09-23
Located in ../src/gpm-prefs-core.c:373
6170 of 73 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, Jozef Káčer, Marcel Telka, Martin, Pavol Šimo, Peter Chabada, Tomáš Hledík, funnny, joey.blacksmith, tuharsky.