Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 189 results
1.
Configure power management
Sett opp strømstyring
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-06-21
In upstream:
Konfigurer strømstyring
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Set opp straumstyring
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Located in ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
2.
Power Management
Strømstyring
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Straumstyring
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eskild Hustvedt on 2008-02-26
Located in ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
3.
Power Manager
Strømstyring
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Straumhandsamar
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Knut Helland on 2007-04-23
Energiebeheer
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Rinse de Vries on 2007-08-17
Straumstyring
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Åsmund Steen Skjæveland on 2010-07-04
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
4.
Power management daemon
Strømstyringstjener
Translated and reviewed by Anders Aase Martinsen on 2006-06-01
In upstream:
Tjeneste for strømstyring
Suggested by Kjartan Maraas on 2010-03-30
Suggestions:
Straumstyringstenar
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Knut Helland on 2007-04-23
Straumstyringsteneste
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-06-04
Straumstyringsnisse
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Åsmund Steen Skjæveland on 2009-10-21
Located in ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
5.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
Etter gjenoppretting vil strømstyringen undertrykke handlinger et antall sekunder for å la meldingsbussen roe ned og la HAL gjenoppfriskes. Normalt er fem sekunder tilstrekkelig, uten at det er så lenge at brukeren blir forvirret.
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-06-21
Shared:
Etter endt hvile/dvalemodus vil gnome-power-manager undertrykke innstillinger noen sekunder for å tillate oppdatering av HAL. Vanligvis er fem sekunder nok for å oppnå dette og at brukeren ikke blir forvirret.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-26
Suggestions:
Ved gjenoppretting etter kvile/dvalemodus vil Gnome-power-manager undertrykkje innstillingar nokre sekund for å la meldingsbussen roa ned og tillate oppdateringar av HAL. Vanlegvis er fem sekund nok for å oppnå dette, utan at det er så lenge at brukaren blir forvirra.
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
6.
After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number of seconds to allow messages to settle. Commonly five seconds is enough while not being so long that the user gets confused.
Etter gjenoppretting vil strømstyringen undertrykke handlinger for et antall sekunder for å la meldingsbussen roe ned. Normalt er fem sekunder tilstrekkelig, uten at det er så lenge at brukeren blir forvirret.
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-06-21
Suggestions:
Ved gjenoppretting etter kvile/dvalemodus vil Gnome-power-manager undertrykkje innstillingar nokre sekund for å la meldingsbussen roa ned. Vanlegvis er fem sekund nok for å oppnå dette, utan at det er så lenge at brukaren blir forvirra.
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
7.
Battery critical low action
Handling ved kritisk lav batterikapasitet
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-03-17
Suggestions:
Handling ved kritisk lågt energinivå i batteriet
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
8.
Check CPU load before sleeping
Kontroller prosessorbelastning før hvilemodus
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-03-24
In upstream:
Sjekk arbeidsmengde før maskinen settes i hvilemodus
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-26
Suggestions:
Sjekk prosessorbelastning før kvilemodus
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
9.
Check network utilization before sleeping
Kontroller nettverksbelastning før hvilemodus
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-03-24
Suggestions:
Sjekk nettverksbruk før maskina går i kvilemodus
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
10.
Dim the screen after a period of inactivity
Dimm skjermen etter noe dødtid
Translated and reviewed by Runar Ingebrigtsen on 2006-06-21
Suggestions:
Demp lysstyrken i skjermen etter ein gitt periode utan aktivitet
Norwegian Nynorsk gnome-power-manager in Ubuntu Dapper package "gnome-power-manager" by Eirik on 2007-03-17
Located in ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
110 of 189 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Charles Rosenvinge, Hans Petter Birkeland, Kjartan Maraas, Runar Ingebrigtsen, Tor Harald Thorland.