Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
1120 of 49 results
11.
Games
Խաղեր
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Game.directory.desktop.in:3
12.
Games and amusements
Խաղեր և զվարճություններ
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Game.directory.desktop.in:4
13.
Graphics
Գրաֆիկա
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Graphics.directory.desktop.in:3
14.
Graphics applications
Գրաֆիկական ծրագրեր
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Reviewed by Սահակ on 2007-07-24
Located in desktop-directories/Graphics.directory.desktop.in:4
15.
Internet
Համացանց
Translated by Սահակ on 2006-04-30
Reviewed by Serj Safarian on 2011-03-13
Located in desktop-directories/Network.directory.desktop.in:3
16.
Programs for Internet access such as web and email
Ինտերնետ ընտրության ծրագրեր, ինչպիսիք են համաշխարհային սարդոստայնը և էլեկտրոնային փոստը
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-09-06
In upstream:
Համացանցում աշխատելու ծրագրեր, ինչպես վեպ զննիչը
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Network.directory.desktop.in:4
17.
Multimedia menu
Բազմամիջանքի ընտրացանկ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-13
In upstream:
Համասփյուռ ծրագրերի ցանկ
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-15
Located in desktop-directories/AudioVideo.directory.desktop.in:4
18.
Sound & Video
Ձայն և տեսապատկեր
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-09-06
In upstream:
Ձայն և Վիդեո
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/AudioVideo.directory.desktop.in:3
19.
Office
Օֆիս
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Office.directory.desktop.in:3
20.
Office Applications
Օֆիսի կիրառական ծրագրեր
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2005-09-06
In upstream:
Օֆիսային Ծրագրեր
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-19
Located in desktop-directories/Office.directory.desktop.in:4
1120 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Norayr Chilingaryan, Serj Safarian, teak, vahagn, Սահակ.