Translations by Ederico

Ederico has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
3.
Wanda The GNOME Fish
2006-12-13
Wanda il-Ħuta tal-GNOME
4.
Could not locate the directory with header images.
2006-12-13
Id-direttorju bl-istampi tal-header ma nstabx
5.
Failed to open directory with header images: %s
2006-12-13
Id-direttorju bl-istampi tal-header ma setgħax jinfetaħ :%s
6.
Unable to load header image: %s
2006-12-13
L-istampa tal-header ma setgħetx tinfetaħ: %s
7.
Could not locate the GNOME logo.
2006-12-13
Il-logo tal-GNOME ma setgħax jinstab.
8.
Unable to load '%s': %s
2006-12-13
'%s': %s ma setgħax jinfetaħ.
9.
Could not open the address "%s": %s
2006-12-13
L-indirizz "%s" :%s ma setgħax jinfetaħ
10.
Could not locate the file with GNOME version information.
2006-12-13
Id-dokument bl-informazzjoni tal-verżjoni tal-GNOME ma setgħax jinstab.
20.
Welcome to the GNOME Desktop
2006-12-13
Merħba fl-Iskrivanija GNOME
22.
About the GNOME Desktop
2006-12-13
Dwar l-Iskrivanija GNOME
24.
GNOME also includes a complete development platform for applications programmers, allowing the creation of powerful and complex applications.
2006-12-13
GNOME jinkludi pjattaforma kompleta ghall-iżviluppaturi tal-programmi, b'kapaċità għaż-żvilupp ta' programmi avvanzati u kumplessi.
25.
GNOME includes most of what you see on your computer, including the file manager, web browser, menus, and many applications.
2006-12-13
GNOME jinkludi ħafna minn dak li tara fuq il-computer tiegħek, inkluż programm għall-immaniġġar tad-dokument elettroniċi (files), navigatur għall-internet, menujiet u ħafna programmi oħra.
26.
GNOME is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the Unix-like family of operating systems.
2006-12-13
GNOME huwa ambjent grafiku li huwa utli, stabbli u aċċessibli għall-familja kollha tas-sistemi operattivi simili għall-UNIX.
28.
GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with or without coding skills, can contribute to making GNOME better.
2006-12-13
L-ikbar saħħa tal-GNOME hija l-komunità tiegħu. Virtwalment kulħadd, bil-kapaċità li jipprogramma jew le, jista' jagħti l-kontribut tiegħu biex jagħmel lill-GNOME aħjar.
29.
Hundreds of people have contributed code to GNOME since it was started in 1997; many more have contributed in other important ways, including translations, documentation, and quality assurance.
2006-12-13
Mijiet ta' persuni ikkontribwew il-kodiċi lill-GNOME mindu beda fl-1997; ħafna iżjed ikkontribwew b'modi oħra, inkluż traduzzjonijiet, dokumentazzjoni u verifika tal-kwalità.
30.
Error reading file '%s': %s
2006-12-13
Problema fil-qari tad-dokument elettroniku "%s": %s
31.
Error rewinding file '%s': %s
2006-12-13
Problema fir-rewind tad-dokument elettroniku "%s": %s
33.
File '%s' is not a regular file or directory.
2006-12-13
Id-dokument elettroniku "%s" mhux wieħed regolari u lanqas direttorju.
37.
No URL to launch
2006-12-13
Ebda indirizz elettroniku li għandu jinfetaħ ma ġie mogħti
39.
No command (Exec) to launch
2006-12-13
Ebda kmand (Exec) biex jitħaddem
40.
Bad command (Exec) to launch
2006-12-13
Il-kmand (Exec) mogħti għall-ipproċessar huwa skorrett
42.
Error writing file '%s': %s
2006-12-13
Problema fl-ipproċessar tad-dokument "%s": %s
45.
Link
2006-12-13
Kollegament
55.
Browse
2006-12-13
Qalleb
58.
Browse icons
2006-12-13
Qalleb l-ikoni
59.
Run in t_erminal
2006-12-13
Eżegwixxi ġo t_erminal
67.
_Add/Set
2006-12-13
_Żid/Imposta
68.
Add or Set Name/Comment Translations
2006-12-13
Iżid jew jimposta t-traduzzjonijiet ta' l-isem/kumment
70.
Remove Name/Comment Translation
2006-12-13
Neħħi t-traduzzjoni ta' isem/kumment