Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 78 results
1.
The Mysterious GEGL
2005-11-09
Mistik GEGL
2.
The Squeaky Rubber Gnome
2005-11-09
Ciyildəyən Rezin Gnome
3.
Wanda The GNOME Fish
2005-11-09
Wanda GNOME Balığı
4.
Could not locate the directory with header images.
2005-11-09
Başlıq rəsmlərinin olduğu cərgə tapıla bilmədi.
5.
Failed to open directory with header images: %s
2005-11-09
Başlıq rəsmlərin olduğu cərgə açıla bilmədi: %s
6.
Unable to load header image: %s
2005-11-09
Başlıq rəsmi yüklənə bilmədi: %s
8.
Unable to load '%s': %s
2005-11-09
'%s' yüklənə bilmədi: %s
9.
Could not open the address "%s": %s
2005-11-09
"%s" ünvanı açıla bilmədi: %s
10.
Could not locate the file with GNOME version information.
2005-11-09
GNOME buraxılış nömrəsini daxil edən fayl tapıla bilmədi.
11.
Version
2005-11-09
Buraxılış
12.
Distributor
2005-11-09
Distribyutor
13.
Build Date
2005-11-09
İnşa Tarixi
2005-11-09
İnşa Tarixi
2005-11-09
İnşa Tarixi
2005-11-09
İnşa Tarixi
14.
About GNOME
2005-11-09
GNOME Haqqında
15.
News
2005-11-09
Xəbərlər
16.
Software
2005-11-09
Tə'minat
17.
Developers
2005-11-09
İnkişafçılar
18.
Friends of GNOME
2005-11-09
GNOME'un Dostları
2005-11-09
GNOME'un Dostları
2005-11-09
GNOME'un Dostları
19.
Contact
2005-11-09
Əlaqə
20.
Welcome to the GNOME Desktop
2005-11-09
GNOME Masa Üstünə Xoş Gəldiniz
2005-11-09
GNOME Masa Üstünə Xoş Gəldiniz
2005-11-09
GNOME Masa Üstünə Xoş Gəldiniz
2005-11-09
GNOME Masa Üstünə Xoş Gəldiniz
21.
Brought to you by:
2005-11-09
GNOME'u sizə yetişdirənlər:
2005-11-09
GNOME'u sizə yetişdirənlər:
2005-11-09
GNOME'u sizə yetişdirənlər:
22.
About the GNOME Desktop
2005-11-09
GNOME Masa Üstü Haqqında
2005-11-09
GNOME Masa Üstü Haqqında
2005-11-09
GNOME Masa Üstü Haqqında
2005-11-09
GNOME Masa Üstü Haqqında
24.
GNOME also includes a complete development platform for applications programmers, allowing the creation of powerful and complex applications.
2005-11-09
GNOME eyni zamanda inkişafçılara qarışıq və güclü tə'minatlar yaratma imkanı verən inkişaf platformunu da daxil edir.
25.
GNOME includes most of what you see on your computer, including the file manager, web browser, menus, and many applications.
2005-11-09
Kompüterinizdə ehtiyacınız olan hər şeyi GNOME daxil edir. Bunun içində fayl idarəçisi, menyular və veb səyyahı kimi bir çox proqram daxildir.
26.
GNOME is a Free, usable, stable, accessible desktop environment for the Unix-like family of operating systems.
2005-11-09
GNOME, Unix-bənzəri əməliyyat sistemləri ailələri üçün sərbəst, işlədilməsi asand, güclü, yetişmə qabiliyyətli masa üstü mühitidir.
27.
GNOME's focus on usability and accessibility, regular release cycle, and strong corporate backing make it unique among Free Software desktops.
2005-11-09
GNOME'un istifadə asandlığı və yetişmə qabiliyyəti, müntəzəm buraxılış dövrəsi və güclü korporativ arxa ona diqər Sərbəst Tə'minatlı masa üstüləri arasında xüsusi yer verir.
28.
GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with or without coding skills, can contribute to making GNOME better.
2005-11-09
GNOME'un ən böyük gücü onun güclü cəmiyyətidir. Proqramlaşdırma qabiliyyəti olan və olmayan hamı GNOME layihəsini daha da gözəlləşdirmək üçün ona dəstək verə bilər.
29.
Hundreds of people have contributed code to GNOME since it was started in 1997; many more have contributed in other important ways, including translations, documentation, and quality assurance.
2005-11-09
1997 ilində GNOME layihəsinin yaradılmasından bu günə dək minlərlə insan GNOME kodlarına dəstək vermişdir, onlardan çoxu da tərcümə, sənədlər, keyfiyyət kimi daha fərqli sahələrdə dəstəklərini əsirgəməmişdir.
30.
Error reading file '%s': %s
2005-11-09
'%s' faylını oxuma xətası:: %s
31.
Error rewinding file '%s': %s
2005-11-09
'%s' faylını geri sarma xətası: %s
32.
No name
2005-11-09
Adsız
33.
File '%s' is not a regular file or directory.
2005-11-09
'%s' düzgün fayl yada cərgə deyil.
35.
No filename to save to
2005-11-09
Qeyd ediləcək fayl adı yoxdur
36.
Starting %s
2005-11-09
%s başladılır
37.
No URL to launch
2005-11-09
Açacaq URL yoxdur
38.
Not a launchable item
2005-11-09
Başladıla bilən üzv deyil
39.
No command (Exec) to launch
2005-11-09
Başlatmaq üçün əmr (Exec) verilməyib
40.
Bad command (Exec) to launch
2005-11-09
Başlatma əmri (Exec) səhvdir