Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 27 results
4.
AccessX Status Applet Factory
Vytváracie rozhranie pre applet stavu AccessX
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Vytváracie rozhranie pre aplet stavu AccessX
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:1
6.
Keyboard Accessibility Status Applet Factory
Vytváracie rozhranie pre applet stavu prístupnosti klávesnice
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Vytváracie rozhranie pre aplet stavu prístupnosti klávesnice
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../accessx-status/org.gnome.applets.AccessxStatusApplet.panel-applet.in.in.h:3
10.
Shows the state of AccessX features such as latched modifiers
Zobrazuje stav funkcií AccessX, ako sú prepínancie modifikátory
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Zobrazuje stav funkcií AccessX, ako sú prepínacie modifikátory
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../accessx-status/applet.c:139
15.
Shows keyboard status when accessibility features are used.
Zobrazí stav klávesnice pre sprístupnenie pri zapnutí sprístupnenia.
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Zobrazí stav klávesnice, keď sú zapnuté funkcie sprístupnenia.
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../accessx-status/applet.c:982 ../accessx-status/applet.c:1125
22.
Monitor a laptop's remaining power
Sleduje zostávajúce nabitie batérií notebooku
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Sledovanie zostávajúcej kapacity batérie prenosného počítača
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat_applet.c:1623 ../battstat/org.gnome.applets.BattstatApplet.panel-applet.in.in.h:3
26.
Beep for warnings
Pípnuť pre varovania
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Varovať pomocou pípnutia
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat.schemas.in.h:2
29.
Full Battery Notification
Upozornenie na plné batérie
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Upozornenie na plnú batériu
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat.schemas.in.h:5
30.
Low Battery Notification
Upozornenie na skoro prázdne batérie
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Upozornenie na slabú batériu
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat.schemas.in.h:6
39.
The battery level below which the battery is displayed as red. Also the value at which the low battery warning is displayed.
Úroveň batérie pod touto hodnotou bude zobrazená čeervenou farbou a taktiež sa pri tejto úrovni zobrazí upozornenie.
Translated and reviewed by Peter Chabada on 2006-05-20
In upstream:
Úroveň batérií pod touto hodnotou sú zobrazené oranžovou farbou.
Suggested by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Úroveň batérie pod touto hodnotou sa zobrazuje oranžovou farbou, spolu s hodnotou, pri ktorej sa má zobraziť upozornenie o slabej batérii.
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat.schemas.in.h:15
43.
System is running on AC power
Systém beží zo siete
Translated and reviewed by Marcel Telka on 2006-03-17
Shared:
Systém je napájaný zo siete
Suggested by tuharsky on 2008-01-18
Located in ../battstat/battstat_applet.c:72
110 of 27 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Marcel Telka, Martin, Peter Chabada, joey.blacksmith, tuharsky, Ľudovít Lučenič.