Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
971976 of 976 results
971.
Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?
Բոլոր տարրերը զամբյուղ տեղափոխել չի հաջողվում, ցանկանու՞մ եք ջնջել դրանք անմիջապես։
Translated by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../trashapplet/src/trashapplet.c:480
972.
Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?
Որոշ տարրեր չի հաջողվում տեղափոխել զամբյուղ, ցանկանու՞մ եք ջնջել դրանք անմիջապես։
Translated by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../trashapplet/src/trashapplet.c:485
973.
Unable to move to trash:
%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Անհնար է տեղափոխել զամբյուղի մեջ
%s
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
974.
<b>From:</b>
<b>ից</b>
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
975.
<big><b>Emptying the Trash</b></big>
<big><b>Զամբյուղը դատարկվում է</b></big>
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-03-17
976.
Emptying the Trash
Զամբյուղը դատարկվում է
Translated by Narine Martirosyan on 2010-04-28
Located in ../trashapplet/trashapplet-empty-progress.ui.h:1
971976 of 976 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas Moog, Chris Coulson, Didier Roche, Narine Martirosyan, Serj Safarian, nixProgrammer, nm, Սահակ.