Translations by Petr Tomeš

Petr Tomeš has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
5.
Boot Options
2007-03-31
Možnosti zavedení
2006-04-13
Možnosti zavádění
6.
Exiting...
2006-04-13
Ukončuje se...
7.
You are leaving the graphical boot menu and starting the text mode interface.
2006-04-13
Opouštíte grafické startovací menu a spouštíte textový režim.
9.
Starting...
2006-04-13
Startuje se...
10.
Loading Linux Kernel
2007-03-31
Zavádí se linuxové jádro
14.
Change Boot Disk
2006-04-13
Změnit zaváděcí disk
15.
Insert boot disk %u.
2006-04-13
Vložte zaváděcí disk %u.
16.
This is boot disk %u. Insert boot disk %u.
2006-04-13
Toto je zaváděcí disk %u. Vložte zaváděcí disk %u.
17.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2006-04-13
Toto není vyhovující zaváděcí disk. Prosím vložte zaváděcí disk %u.
19.
Enter your password:
2006-04-13
Zadejte své heslo:
30.
User (anonymous login if empty)
2006-04-13
Uživatel (není-li vyplněno, anonymní přihlášení)
32.
User (using "guest" if empty)
2006-04-13
Uživatel (není-li vyplněno, použije se "guest")
36.
Other Options
2006-04-13
Další možnosti
45.
Blindness
2006-04-13
Slepota
50.
^Start or install Ubuntu
2006-05-22
^Spustit Ubuntu
52.
^Start or install Kubuntu
2006-05-22
^Spustit Kubuntu
54.
^Start or install Edubuntu
2006-05-22
^Spustit Edubuntu
56.
^Start or install Xubuntu
2006-05-22
^Spustit Xubuntu
58.
^Install in text mode
2006-05-22
^Nainstalovat na pevný disk
59.
^Install to the hard disk
2006-04-13
^Nainstalovat na pevný disk
60.
Install a ^workstation
2006-04-13
Nainstalovat ^pracovní stanici
61.
Install in ^OEM mode
2006-04-13
Nainstalovat v ^OEM režimu
62.
Install a ^LAMP server
2006-04-13
Nainstalovat ^LAMP server
63.
Install a ^server
2006-04-13
Nainstalovat ^server
64.
^Check CD for defects
2006-04-13
Zkontrolovat, zda CD neobsahuje ^chyby