Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
17.
This is not a suitable boot disk. Please insert boot disk %u.
2006-03-29
Toto není startovací disk systému. Vložte startovací disk %u.
24.
Hard Disk Installation
2006-03-29
Instalace z pevného disku
25.
Disk Device (scan all disks if empty)
2006-03-29
Disk (při nevyplnění se prohledají všechny disky)
32.
User (using "guest" if empty)
2006-03-29
Uživatel (při nevyplnění se použije "guest")
38.
Keymap
2006-03-29
Mapa kláves
39.
Normal mode
2006-03-29
Normální režim
40.
Expert mode
2006-03-29
Režim pro experty
41.
Accessibility
2006-03-29
Usnadnění
42.
None
2006-03-29
Žádné
43.
Lesser Visual Impairment
2006-03-29
Slabé zrakové postižení
44.
Moderate Visual Impairment
2006-03-29
Středně silné zrakové postižení
45.
Blindness
2006-03-29
Slepci
46.
Minor Motor Difficulties
2006-03-29
Lehce pohybově postižení
47.
Motor Difficulties - pointing devices
2006-03-29
Pohybové postižení - polohovací zařízení
48.
Motor Difficulties - switch devices
2006-03-29
Pohybové postižení - přepínací zařízení
49.
Everything
2006-03-29
Vše
59.
^Install to the hard disk
2006-03-29
^Instalovat na pevný disk
60.
Install a ^workstation
2006-03-29
Instalovat ^pracovní stanici
61.
Install in ^OEM mode
2006-03-29
Instalovat v ^OEM režimu
62.
Install a ^LAMP server
2006-03-29
Instalovat ^LAMP server
63.
Install a ^server
2006-03-29
Instalovat ^server
64.
^Check CD for defects
2006-03-29
Zkontrolovat ^chyby CD
65.
^Rescue a broken system
2006-03-29
Zách^rana poškozeného systému
66.
^Memory test
2006-03-29
Test pa^měti
67.
^Boot from first hard disk
2006-03-29
^Zavést z prvního pevného disku