Browsing Vietnamese translation

6 of 779 results
6.
This session logs you into a remote host using ssh
Phiên chạy này đăng nhập bạn vào máy từ xa bằng SSH
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-06-15
6 of 779 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.