Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 56 results
2.
This session logs you into CDE
Týmto sa prihlásite do prostredia CDE
Translated and reviewed by Marek Klein on 2006-05-02
In upstream:
Toto sedenie vás prihlási do prostredia CDE
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
Shared:
Táto relácia Vás prihlási do prostredia CDE
Suggested by tuharsky on 2008-01-16
3.
Default System Session
Štandardné spustenie systému
Translated and reviewed by Marek Klein on 2006-05-02
In upstream:
Štandardné sedenie systému
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
Located in config/Default.desktop.in.h:1
11.
Please type in the root (privileged user) password.
Prosím, zadajte heslo roota (správcu).
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-01-23
In upstream:
Prosím, zadajte heslo užívateľa root (administrátora).
Suggested by Pavol Šimo on 2008-03-12
15.
Would you like to view the detailed X server output as well?
Chcete zobraziť aj podrobný výstup X servera?
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-01-23
In upstream:
Chcete zobraziť aj podrobný výstup X serveru?
Suggested by tuharsky on 2008-01-16
18.
This is the failsafe xterm session. Windows now have focus only if you have your cursor above them. To get out of this mode type 'exit' in the window in the upper left corner
Toto je záchranné sedenie s xterm. Okná budú aktívne, iba ak máte nad nimi kurzor. Pre ukončenie tohto sedenia napíšte príkaz 'exit' do okna v ľavom hornom rohu
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-01-23
In upstream:
Toto je záchranné sedenie s xterm. Okná budú aktívne iba ak máte nad nimi kurzor. Pre ukončenie tohto sedenia napíšte príkaz 'exit' do okna v ľavom hornom rohu
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
Located in config/gettextfoo.h:12
27.
%s: Could not write cookie
%s: Cookie sa nedá zapísať
Translated and reviewed by Peter Mann on 2006-01-23
In upstream:
%s: Nemôžem zapísať cookie
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
Shared:
%s: Nepodarilo sa zapísať cookie
Suggested by tuharsky on 2008-01-16
Located in daemon/auth.c:641 daemon/auth.c:662
57.
Master suspending...
Uspávam...
Translated and reviewed by Marek Klein on 2006-05-02
In upstream:
Usprávam...
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
120.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM configuration and restart GDM.
Priečinok prihlásenia servera (daemon/ServAuthDir) je nastavený na %s, ale nevlastní ho používateľ %s a skupina %s. Prosím, opravte vlastníka alebo konfiguráciu GDM a reštartujte GDM.
Translated and reviewed by Marek Klein on 2006-05-02
In upstream:
Priečinok prihlásenia servera (daemon/ServAuthDir) je nastavený na %s, ale nevlastní ho používateľ %s a skupina %s. Prosím, opravte vlastníka alebo konfiguráciu GDN a reštartujte GDM.
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
141.
%s: Could not open logfile for display %s!
%s: Nemôžem otvoriť súbor so záznamom pre displej %s!
Translated by Pavol Šimo on 2009-07-03
In upstream:
%s: Nepodarilo sa otvoriť súbor so záznamom pre displej %s!
Suggested by tuharsky on 2007-09-19
Located in ../daemon/gdm-server.c:434
155.
You are already logged in. You can log in anyway, return to your previous login session, or abort this login
Už ste prihlásený. Môžete sa aj tak prihlásiť, vrátiť sa k predchádzajúcemu sedeniu alebo prihlásenie zrušiť.
Translated and reviewed by Peter Chabada on 2005-09-15
In upstream:
Už ste prihlásený. Môžete sa aj tak prihlásiť, vrátiť sa k predchádzajúcemu sedeniu alebo prihlásenie zrušiť
Suggested by Marcel Telka on 2005-11-08
Shared:
Už ste prihlásený. Môžete sa aj tak prihlásiť, vrátiť sa k predchádzajúcej relácii alebo prihlásenie zrušiť
Suggested by tuharsky on 2007-09-19
110 of 56 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6205, Dusan Kazik, Jozef Káčer, Marcel Telka, Marek Klein, Martin, Pavol Šimo, Peter Chabada, Peter Mann, Radoslav Zelenák, helix84, pudleek, tuharsky.