Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
1120 of 84 results
118.
No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file
V souboru s nastavením není určen daemon/ServAuthDir
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
V souboru s nastavením GDM není uveden démon/ServAuthDir
Suggested by Lukas Novotny on 2006-03-09
120.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but is not owned by user %s and group %s. Please correct the ownership or GDM configuration and restart GDM.
Adresář pro ověřování serveru (daemon/ServAuthDir) je nastaven na %s, ale nevlastní jej uživatel %s a skupina %s. Opravte prosím vlastnictví nebo nastavení GDM a znovu spusťte GDM.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Adresář pro ověřování serveru (daemon/ServAuthDir) je nastaven na %s, ale nevlastní jej uživatel %s a skupina %s. Opravte prosím vlastníka adresáře nebo nastavení programu GDM a restartujte jej.
Suggested by Lukas Novotny on 2006-03-09
122.
Server Authorization directory (daemon/ServAuthDir) is set to %s but has the wrong permissions: it should have permissions of %o. Please correct the permissions or the GDM configuration and restart GDM.
Adresář pro ověřování serveru (daemon/ServAuthDir) je nastaven na %s, ale má špatná oprávnění: měl by mít oprávnění %o. Opravte prosím oprávnění nebo nastavení GDM a znovu spusťte GDM.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Adresář pro ověřování serveru (daemon/ServAuthDir) je nastaven na %s, ale má špatná práva; měl by mít práva %o. Opravte prosím nastavení práv nebo nastavení GDM a restartujte GDM.
Suggested by Lukas Novotny on 2006-03-09
Shared:
Adresář k ověřování serveru (daemon/ServAuthDir) je nastaven na %s, ale má nesprávná oprávnění; měl by mít oprávnění %o. Upravte prosím nastavení oprávnění nebo nastavení GDM a restartujte GDM.
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
136.
%s: failed to connect to parent display '%s'
%s: nemohu se připojit k rodičovskému displeji '%s'
Translated and reviewed by Lukas Novotny on 2006-03-09
Shared:
%s: nelze se připojit k rodičovskému displeji "%s"
Suggested by Petr Kovar on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-server.c:253
144.
%s: Server priority couldn't be set to %d: %s
%s: Priorita serveru nemůže být nastavena na·%d%s
Translated and reviewed by Lukas Novotny on 2006-03-09
Shared:
%s: Priorita serveru nemůže být nastavena na %d: %s
Suggested by Petr Kovar on 2009-07-03
Located in ../daemon/gdm-server.c:547
162.
Could not execute the configuration application. Make sure its path is set correctly in the configuration file. Attempting to start it from the default location.
Nemohu spustit program pro nastavení. Zkontrolujte, že je správně nastavena jeho cesta v souboru s nastavením. Pokusím se jej spustit z implicitního umístění.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Nemohu spustit program pro nastavení. Zkontrolujte, že je správně nastavena jeho cesta v souboru s nastavením. Pokusím se jej spustit z implicitního umístění.
Suggested by Lukas Novotny on 2006-03-09
Shared:
Nelze spustit konfigurační program. Ujistěte se prosím, že je správně nastavena jeho cesta v konfiguračním souboru. Proběhne pokus o jeho spuštění z výchozího umístění.
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
163.
Could not execute the configuration application. Make sure its path is set correctly in the configuration file.
Nemohu spustit program pro nastavení. Zkontrolujte, že je správně nastavena jeho cesta v souboru s nastavením.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Nelze spustit konfigurační program. Ujistěte se prosím, že je správně nastavena jeho cesta v konfiguračním souboru.
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
172.
%s: Cannot start greeter trying default: %s
%s: Nemohu spustit program pro přivítání, zkouším implicitní: %s
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-11-08
Shared:
%s: Nelze spustit uvítací program, zkouší se výchozí: %s
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
173.
Cannot start the greeter application; you will not be able to log in. This display will be disabled. Try logging in by other means and editing the configuration file
Nemohu spustit program pro přivítání; nebudete se moci přihlásit. Tento displej bude zakázán. Zkuste se přihlásit jiným způsobem a upravit soubor s nastavením
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Nelze spustit uvítací program; nebude možné se přihlásit. Tento displej bude zakázán. Zkuste se prosím přihlásit jiným způsobem a upravit konfigurační soubor.
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
178.
Cannot start the chooser application. You will probably not be able to log in. Please contact the system administrator.
Nemohu spustit program pro výběr. Pravděpodobně se nebudete moci přihlásit. Kontaktujte prosím správce systému.
Translated and reviewed by Miloslav Trmac on 2005-08-22
In upstream:
Nelze spustit výběrový program. Pravděpodobně se nebude možné přihlásit. Kontaktujte prosím správce systému.
Suggested by Petr Kovar on 2008-01-16
1120 of 84 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jakub Friedl, Kamil Páral, Lukas Novotny, Marv-CZ, Miloslav Trmac, Ondřej Nový, Petr Kovar, Petr Tomeš, Tomas Kindl, Tomáš Hála.