Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
110 of 13 results
1.
How to handle webcal URLs
वेबकल URLहरू कसरी सञ्चालन गर्ने
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
वेबकल यूआरएलहरू कसरी ह्यान्डल गर्ने
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../evolution-webcal.schemas.in.in.h:1
3.
Set to true to have a program specified in command handle webcal URLs
आदेशद्वारा सञ्चालित वेबकल URLहरूमा एउटा कार्यक्रम प्राप्‍त गर्न सहीमा सेट गर्नुहोस्
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
आदेश ह्यान्डल वेबकल यूआरएलहरूमा एउटा कार्यक्रम निर्दिष्ट गर्न सत्यमा सेट गर्नुहोस्
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../evolution-webcal.schemas.in.in.h:2
5.
URL handler for webcal uris
वेबक युरिसको निम्ति URL सञ्चालक
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
वेबकल युरिसका लागि यूआरएल ह्यान्डलर
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../evolution-webcal.schemas.in.in.h:5
6.
There was an error parsing the calendar, "%s". Please verify that it is a valid calendar, and try again.
पात्रो "%s"लाई पदमिलान गर्दा एउटा त्रुटि भेटियो। कृपया यो एउटा वैध पात्रो हो भनेर पक्का गर्नुहोस्, र फेरी कोशिश गर्नुहोस्।
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
पात्रोलाई पद वर्णन गर्दा त्यहाँ एउटा त्रुटि थियो, "%s" । कृपया यो एउटा वैध पात्रो हो भनेर रूजु गर्नुहोस्, र फेरि: प्रयास गर्नुहोस् ।
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:53
8.
Access to the calendar, "%s", is forbidden.
पात्रो, "%s"मा पहुँचलाई निषेध गरिन्छ।
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
पात्रो, "%s",मा पहुँचलाई निषेध गरिएको छ ।
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:128
9.
The calendar, "%s", was not found on the server.
पात्रो, "%s", सेवाप्रदायकमा फेला परेन।
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
पात्रो, "%s", सर्भरमा फेला परेको थिएन ।
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:133
10.
There was an internal server error while trying to load "%s".
"%s" लोड गर्न कोशिश गर्दा एउटा आन्तरिक सेवाप्रदायक त्रुटि भेटियो।
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
"%s" लोड गर्न प्रयास गर्दा त्यहाँ एउटा आन्तरिक सर्भर त्रुटि ।
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:138
11.
There was an error loading the calendar, "%s".
पात्रो लोड गर्दा एउटा त्रुटि भेटियो, "%s"
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
पात्रो लोड गर्दा त्यहाँ एउटा त्रुटि थियो, "%s" ।
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:143
14.
Invalid URI Specified
अवैध URI निर्दष्ट गरिएको छ
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
अवैध यूआरआई निर्दिष्ट गरियो
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:178
15.
No URI Specified
कूनै पनि URL निर्दष्ट गरिएको छैन
Translated and reviewed by rajeev shrestha on 2006-03-20
Shared:
यूआरआई निर्दिष्ट गरिएको छैन
Suggested by Narayan Kumar Magar on 2008-02-25
Located in ../src/evolution-webcal-main.c:226
110 of 13 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Mahesh Subedi, Narayan Kumar Magar, rajeev shrestha.