Translations by Ionuț Arțăriși

Ionuț Arțăriși has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
%s: open failed: %s
2007-03-24
%s: deschidere eşuată: %s
2.
Is device-mapper driver missing from kernel?
2007-03-24
Driverul cartograf-dispozitiv lipseşte din kernel ?
2007-03-24
Driverul cartograf-dispozitiv lipseşte din kernel ?
2007-03-24
Driverul cartograf-dispozitiv lipseşte din kernel ?
2007-03-24
Driverul cartograf-dispozitiv lipseşte din kernel ?
3.
Failed to get device-mapper version
2007-03-24
Eşuare în obţinerea versiunii cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în obţinerea versiunii cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în obţinerea versiunii cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în obţinerea versiunii cartograf-dispozitiv
4.
device-mapper ioctl protocol version %d failed. Trying protocol version 1.
2007-03-24
Protocolul ioctl cartograf-dispozitiv versiunea %d a eşuat. Încerc cu versiunea 1 a protocolului.
2007-03-24
Protocolul ioctl device-mapper versiunea %d a eşuat. Încerc cu versiunea 1 a protocolului.
5.
Using device-mapper ioctl protocol version 1
2007-03-24
Folosesc protocolul ioctl cartograf-dispozitiv versiunea 1
2007-03-24
Folosesc protocolul ioctl cartograf-dispozitiv versiunea 1
2007-03-24
Folosesc protocolul ioctl cartograf-dispozitiv versiunea 1
2007-03-24
Folosesc protocolul ioctl cartograf-dispozitiv versiunea 1
12.
targets and newname are incompatible
2007-03-24
destinaţiile şi noul nume sunt incompatibile
13.
Missing major number for persistent device
2007-03-24
Lipseşte numărul major pentru dispozitivul persistent
14.
Failed to create device-mapper task struct
2007-03-24
Eşuare în crearea structurii de activitate cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în crearea structurii de activitate cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în crearea structurii de activitate cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în crearea structurii de activitate cartograf-dispozitiv
2007-03-24
Eşuare în crearea structurii de activitate mapper-dispozitiv
15.
Internal error: unknown device-mapper task %d
2007-03-24
Eroare internă: activitate %d cartograf-dispozitiv necunoscută
2007-03-24
Eroare internă: activitate %d cartograf-dispozitiv necunoscută
2007-03-24
Eroare internă: activitate %d cartograf-dispozitiv necunoscută
2007-03-24
Eroare internă: activitate %d cartograf-dispozitiv necunoscută
16.
Couldn't create ioctl argument
2007-03-24
Nu se poate crea argumentul ioctl
17.
dm %s %s %s %s
2007-03-24
dm %s %s %s %s
18.
device-mapper ioctl cmd %d failed: %s
2007-03-24
cartograf-dispozitiv ioctl cmd %d eşuare: %s
2007-03-24
mapper-dispozitiv ioctl cmd %d eşuare: %s
19.
dm_task_create: malloc(%d) failed
2007-03-24
eşuare dm_task_create: malloc(%d)
20.
dm_task_set_name: Device %s not found
2007-03-24
dm_task_set_name: Dispozitivul %s nu a fost găsit
23.
Setting major: %d
2007-03-24
Setare valoare major: %d
24.
Setting minor: %d
2007-03-24
Setare valoare minor: %d
25.
A non-block device file at '%s' is already present
2007-03-24
Un dispozitiv non-bloc este deja prezent la: '%s'
26.
Unable to unlink device node for '%s'
2007-03-24
Imposibil de dezlegat nodul dispozitivului: '%s'
27.
Unable to make device node for '%s'
2007-03-24
Nu se poate crea nodul dispozitivului pentru '%s'
28.
Unable to rename device node from '%s' to '%s'
2007-03-24
Nu se poate schimba numele nodului dispozitivului din '%s' în '%s'
2007-03-24
Imposibil de schimbat numele nodului dispozitivului din '%s' în '%s'
29.
Insufficient memory to stack mknod operation
2007-03-24
Memorie insuficientă pentru aşezarea în stivă a operaţiei mknod