Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
211 of 78 results
2.
unable to initialize frontend: %s
ikke i stand til å starte opp grensesnitt: %s
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes
In upstream:
ikke i stand til å starte opp grensesnittet: %s
Suggested by Bjørn Steensrud
Shared:
klarte ikke å å starte opp grensesnitt. %s
Suggested by Åka Sikrom
Suggestions:
ikkje i stand til å starta opp grensesnitt: %s
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/AutoSelect.pm:97
3.
Unable to start a frontend: %s
klarte ikke å starte opp et grensesnitt. %s
Translated and reviewed by Åka Sikrom
In upstream:
Ikke i stand til å starte opp et grensesnitt: %s
Suggested by Jørgen Tellnes
Suggestions:
Ikkje i stand til å starta opp grensesnitt: %s
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/AutoSelect.pm:103
4.
Config database not specified in config file.
Oppsettsdatabasen er ikke anngitt i oppsettsfilen
Translated by Jørgen Tellnes
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
Oppsettsdatabase er ikke oppgitt i oppsettsfila.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Oppsettsdatabase er ikkje oppgjeve i oppsettsfila.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Config.pm:131
5.
Template database not specified in config file.
Databasen med maler er ikke angitt i konfigurasjonsfilen.
Translated and reviewed by Alexander Rødseth
In upstream:
Maldatabase er ikke oppgitt i oppsettsfila.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Maldatabase er ikkje oppgjeve i oppsettsfila.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Config.pm:135
6.
The Sigils and Smileys options in the config file are no longer used. Please remove them.
Spesialtegn- og smilefjesvalgene i konfigurasjonsfilen brukes ikke lenger. Vennligst fjern dem.
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe
In upstream:
Valgene Sigils og Smileys er ikke i bruk i oppsettsfila lenger. Fjern dem.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Vala Sigils og Smileys er ikkje i bruk i oppsettsfila lenger. Fjern dei.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Config.pm:140
7.
Problem setting up the database defined by stanza %s of %s.
Problemer med å sette opp databasen, som definert av strofe %s i %s.
Translated and reviewed by Alexander Rødseth
In upstream:
Problem med å sette opp databasen definert av strofe %s fra %s.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Problem med å setje opp databasen definert av stanza %s frå %s.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Config.pm:157
8.
-f, --frontend[tab][tab]Specify debconf frontend to use.
-p, --priority[tab][tab]Specify minimum priority question to show.
--terse[tab][tab][tab]Enable terse mode.
[tab] represents a tab character. Please write it exactly the same way, [tab], in your translation.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-f, --frontend Spesifiser ansikt for debconf.
-p, --priority Spesifiser minimumsprioritet for spørsmål som skal vises.
--terse Vær kortfattet.
Translated by Anders Aase Martinsen
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
-f, --frontend[tab][tab]Oppgi debconf grensesnitt som skal brukes.
-p, --priority[tab][tab]Oppgi minste prioritet for spørsmål som skal vises.
--terse[tab][tab][tab]Vær ordknapp.
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
-f, --frontend[tab][tab]Gje opp debconf-grensesnitt som skal brukast.
-p, --priority[tab][tab]Gje opp minste prioritet for spørsmål som skal visast.
--terse[tab][tab][tab]Ver ordknapp.
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Eirik U. Birkeland
Located in ../Debconf/Config.pm:232
9.
Ignoring invalid priority "%s"
Ignorerer ugydlig prioritet %s
Translated and reviewed by Jørgen Tellnes
In upstream:
Ignorerer ugyldig prioritering «%s»
Suggested by Bjørn Steensrud
Located in ../Debconf/Config.pm:312
10.
Valid priorities are: %s
Gyldige prioriteter er: %s
Translated by Alexander Rødseth
Reviewed by Bjørn Steensrud
In upstream:
Gyldige prioriteringer er: %s
Suggested by Bjørn Steensrud
Suggestions:
Gyldige prioriteringar er: %s
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Config.pm:313
11.
Choices
Valg
Translated and reviewed by Alexander Rødseth
Suggestions:
Val
Norwegian Nynorsk debconf in Ubuntu Dapper package "debconf" by Håvard Korsvoll
Located in ../Debconf/Element/Editor/Boolean.pm:30 ../Debconf/Element/Editor/Multiselect.pm:31 ../Debconf/Element/Editor/Select.pm:31
211 of 78 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Rødseth, Anders Aase Martinsen, Bjørn Steensrud, Henrik Width, Jørgen Tellnes, Kjetil Birkeland Moe, Åka Sikrom.