Translations by GregaS

GregaS has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 136 results
2.
Global Undo History
2006-07-06
Globalna razveljavi zgodovina
5.
blendfile
2006-07-06
blenddat
8.
Grid
2006-07-06
Mreža
9.
Outside
2006-04-08
Zunaj
11.
warning: cannot assign more than 16 materials to 1 mesh
2006-04-08
opozorilo: ne morem dodeliti več kot 16 materialov enemu objektu
13.
New material
2006-04-08
Nov material
14.
Delete material index
2006-04-08
Izbriši indeks materiala
20.
Editing
2006-04-08
Urejanje
21.
Auto Smooth
2006-04-08
Auto glajenje
23.
Degr:
2006-04-08
Stopinj:
26.
Make
2006-04-08
Ustvari
28.
Delete
2006-04-08
Izbriši
33.
Sticky
2006-04-08
Lepljivek
44.
Centre New
2006-04-08
Ustvari novo
46.
Centre Cursor
2006-04-08
Center kazalca
48.
Double Sided
2006-04-08
Dvostransko
65.
Make Real
2006-07-06
Naredi resnično
74.
Apply
2006-04-08
Uporabi
76.
Copy
2006-04-08
Kopiraj
79.
Levels:
2006-04-08
Stopnje
81.
Render Levels:
2006-04-08
Stopnje izrisa
83.
Incremental
2006-07-06
Naraščajoče
93.
Start:
2006-04-08
Začetek:
95.
Length:
2006-04-08
Dolžina
99.
Seed:
2006-04-08
Seme:
106.
Ratio:
2006-04-08
Razmerje
109.
Enable X axis motion
2006-04-08
Omogoči premik po X osi
110.
Enable Y axis motion
2006-04-08
Omogoči premik po Y osi
120.
Starting position for the X axis
2006-04-08
Začetni položaj za X os
122.
Starting position for the Y axis
2006-07-06
Začetna pozicija za Y os
123.
Speed:
2006-04-08
Hitrost:
124.
Specify the wave speed
2006-04-08
Podaj hitrost vala
125.
Heigth:
2006-04-08
Višina
127.
Width:
2006-04-08
Širina
128.
Specify the width of the wave
2006-04-08
Podaj širino vala
133.
Envelopes
2006-07-06
Ovojnice
137.
Force:
2006-07-06
Sila:
139.
Reset
2006-04-08
Resetiraj
143.
Select
2006-04-08
Izberi
148.
Operation
2006-04-08
Operacija
150.
Union
2006-04-08
Združi
153.
Modifiers
2006-07-06
Modifikatorji
154.
Add Modifier
2006-07-06
Dodaj modifikator
157.
Shapes
2006-04-08
Oblike
160.
Relative
2006-07-06
Relativen
174.
Load vector font
2006-07-06
Naloži vektorsko pisavo
175.
SELECT FONT
2006-04-08
IZBERI PISAVO
177.
Open Text File
2006-04-08
Odpri tekstovno datoteko
178.
Set vector font
2006-07-06
Nastavi vektorsko pisavo
179.
Font
2006-04-08
Pisava