Translations by Antti Juhani Oja

Antti Juhani Oja has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
5.
blendfile
2006-08-01
blend-tiedosto
16.
Select material index
2006-08-01
Valitse materiaalin indeksi
23.
Degr:
2006-08-01
Kulma:
26.
Make
2006-08-01
Käsittele
33.
Sticky
2006-08-01
Pysyvä
43.
Shifts object data to be centered about object's origin
2006-08-01
Keskittää kappaledatan objektin origoon
45.
Shifts object's origin to center of object data
2006-08-01
Siirtää objektin origon objektidatan keskipisteeseen
47.
Shifts object's origin to cursor location
2006-08-01
Siirtää kappaleen origon osoittimen sijaintiin
64.
Modifier name
2006-08-01
Muokkaajan nimi
66.
Convert virtual modifier to a real modifier
2006-08-01
Muunna virtuaalinen muokkaaja reaalimuokkaajaksi
67.
Enable modifier during rendering
2006-08-01
Salli muokkaaja renderöinnin aikana
68.
Enable modifier during interactive display
2006-08-01
Salli muokkaaja interaktiivisen näytön aikana
78.
Selects type of subdivision algorithm.
2006-08-01
Valitsee jakoalgoritmin tyypin.
79.
Levels:
2006-08-01
Tasoja:
80.
Number subdivisions to perform
2006-08-01
Suoritettavien jakojen määrä
81.
Render Levels:
2006-08-01
Renderöintitasot:
82.
Number subdivisions to perform when rendering
2006-08-01
Suoritettavien jakojen määrä renderöitäessä
92.
Vertex Group name
2006-08-01
Verteksiryhmän nimi
94.
Specify the start frame of the effect
2006-08-01
Määritä tehosteen aloitusruutu
100.
Specify the seed for random if used.
2006-08-01
Määritä satunnaisluvun siemen, mikäli se on käytössä.
108.
Displays the current number of faces in the decimated mesh
2006-08-01
Näyttää tämänhetkisten tahkojen määrän karsitussa mallissa
111.
Cycl
2006-08-01
Sykl
112.
Enable cyclic wave effect
2006-08-01
Salli syklinen aaltotehoste
114.
Specify startingframe of the wave
2006-08-01
Määritä aallon aloitusruutu
115.
Lifetime:
2006-08-01
Elinaika:
126.
Specify the amplitude of the wave
2006-08-01
Määritä aallon amplitudi
131.
Vert.Groups
2006-08-01
Vert.Ryhmät
141.
Recenter
2006-08-01
Keskitä uudelleen
144.
Selects effected vertices on mesh
2006-08-01
Valitsee vaikutuksen alaiset pisteet mallista
169.
Min
2006-08-01
Min
170.
Minumum for slider
2006-08-01
Liukusäätimen minimi
171.
Max
2006-08-01
Maks
172.
Maximum for slider
2006-08-01
Liukusäätimen maksimi
174.
Load vector font
2006-08-01
Lataa vektorikirjasin
2006-08-01
Lataa vektorifontti
180.
Char
2006-08-01
Merkki
182.
Unicode Table
2006-08-01
Unicodetaulukko
183.
Select Unicode Table
2006-08-01
Valitse Unicodetaulukko
186.
Scroll character table up
2006-08-01
Vieritä merkkitaulukkoa ylöspäin
187.
Scroll character table down
2006-08-01
Vieritä merkkitaulukkoa alaspäin
189.
Load a new font
2006-08-01
Lataa uusi kirjasin
190.
Change font for object
2006-08-01
Muuta objektin kirjasin
192.
Postscript name of the font
2006-08-01
Kirjasimen Postscript-nimi
194.
Insert text file at cursor
2006-08-01
Lisää tekstitiedosto osoittimen kohdalle
196.
Insert a paragraph of Lorem Ipsum at cursor
2006-08-01
Liitä kappale Lorem Ipsumia osoittimen kohdalle
207.
ToUpper
2006-08-01
Muuta isoiksi kirjaimiksi
208.
Toggle between upper and lower case in editmode
2006-08-01
Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä muokkaustilassa
230.
Thickness of underline
2006-08-01
Alleviivauksen viivan paksuus
231.
Textbox to show settings for
2006-08-01
Tekstikenttä jolle asetukset näytetään
237.
Curve Tools
2006-08-01
Käyrätyökalut