Browsing Hungarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Hungarian guidelines.
110 of 41 results
12.
Total Provides mappings:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
„Biztosítja” kapcsolatok összesen:
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
"Előkészít" kapcsolatok összesen:
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in cmdline/apt-cache.cc:252
16.
Total space accounted for:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Nyilvántartott terület összesen:
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Terület összesen:
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in cmdline/apt-cache.cc:331
19.
No packages found
Nem találhatók csomagok
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Nem találtam csomagokat
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in apt-private/private-depends.cc:35 apt-private/private-download.cc:251 apt-private/private-show.cc:407 apt-private/private-show.cc:409 apt-private/private-show.cc:464 cmdline/apt-mark.cc:56 cmdline/apt-mark.cc:102 cmdline/apt-mark.cc:298
21.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
A gyorsítótár nincs szinkronban, nem lehet kereszthivatkozni a csomagfájlra
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
A gyorsítótár nincs szinkronban, nem lehet kereszthivatkozni a csomag fájlra
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in apt-private/private-show.cc:494 apt-private/private-show.cc:572
34.
Please insert a Disc in the drive and press enter
Helyezzen be egy lemezt a meghajtóba, és nyomja meg az Entert
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Kérlek tedd be a(z)
%s
címkéjű lemezt a(z) %s meghajtóba és üss entert
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:92
35.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
Ismételje meg a folyamatot készlete többi CD-jével is.
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Ismételd meg e folyamatot készleted többi CD-jével is.
Suggested by SZERVÑC Attila on 2008-01-16
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:183
37.
Usage: apt-config [options] command

apt-config is a simple tool to read the APT config file

Commands:
shell - Shell mode
dump - Show the configuration

Options:
-h This help text.
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Használat: apt-config [kapcsolók] parancs

Az apt-config egy egyszerű eszköz az APT konfigurációs fájl olvasására

Parancsok:
shell - Shell mód
dump - Megmutatja a konfigurációt
Kapcsolók:
-h Ez a súgó szöveg
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót, pl -o dir::cache=/tmp
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Használat: apt-config [opciók] parancs

Az apt-config egy egyszerű eszköz az APT konfigurációs fájl olvasására

Parancsok:
shell - Shell mód
dump - Megmutatja a konfigurációt
Opciók:
-h Ez a súgó szöveg
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót, pl -o dir::cache=/tmp
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in cmdline/apt-config.cc:76
39.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]

apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info
from debian packages

Options:
-h This help text
-t Set the temp dir
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Használat:apt-extracttemplates fájl1 [fájl2 …]

Az apt-extracttemplates egy eszköz konfigurációs- és mintainformációk debian-
csomagokból való kibontására

Kapcsolók:
-h Ez a súgó szöveg
-t Beállítja az átmeneti könyvtárat
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót, pl -o dir::cache=/tmp
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
Reviewed by Úr Balázs on 2015-01-08
In upstream:
Használat:apt-extracttemplates fájl1 [fájl2 ...]

Az apt-extracttemplates egy eszköz konfigurációs- és mintainformációk debian-
csomagokból való kibontására

Kapcsolók:
-h Ez a súgó szöveg
-t Beállítja az átmeneti könyvtárat
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót, pl -o dir::cache=/tmp
Suggested by Michael Vogt on 2012-06-29
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
47.
Usage: apt-ftparchive [options] command
Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]
sources srcpath [overridefile [pathprefix]]
contents path
release path
generate config [groups]
clean config

apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports
many styles of generation from fully automated to functional replacements
for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources

apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The
Package file contains the contents of all the control fields from
each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file
is supported to force the value of Priority and Section.

Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.
The --source-override option can be used to specify a src override file

The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the
tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and
override file should contain the override flags. Pathprefix is
appended to the filename fields if present. Example usage from the
Debian archive:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Options:
-h This help text
--md5 Control MD5 generation
-s=? Source override file
-q Quiet
-d=? Select the optional caching database
--no-delink Enable delinking debug mode
--contents Control contents file generation
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Használat: apt-ftparchive [opciók] parancs
Parancsok: packages binarypath [felülbírálófájl [útvonalelőtag]]
sources srcpath [felülbírálófájl [útvonalelőtag]]
contents útvonal
release útvonal
generate config [csoportok]
clean config

Az apt-ftparchive indexfájlokat generál a Debian archívokhoz. A generálás
sok stílusát támogatja, a teljesen automatizálttól kezdve a
dpkg-scanpackages és a dpkg-scansources funkcionális helyettesítéséig.

Az apt-ftparchive 'Package' fájlokat generál a .deb-ek fájából. A Package
fájl minden vezérlő mezőt tartalmaz minden egyes csomagról, úgy az MD5
hasht mint a fájlméretet. Az override (felülbíráló) fájl támogatott a
Prioritás és Szekció mezők értékének kényszerítésére.

Hasonlóképpen az apt-ftparchive 'Sources' fájlokat generál a .dsc-k fájából.
A --source-override opció használható forrásfelülbíráló fájlok megadására

A 'packages' és 'sources' parancsokat a fa gyökeréből kell futtatni.
A BinaryPath-nak a rekurzív keresés kiindulópontjára kell mutatni és
a felülbírálófájlnak a felülbíráló jelzőket kell tartalmaznia. Az útvonal- előtag
hozzáadódik a fájlnév mezőkhöz, ha meg van adva. Felhasználására egy példa a
debian archívumból:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Opciók:
-h Ez a súgó szöveg
--md5 MD5 generálás vezérlése
-s=? Forrás felülbíráló fájl
-q Szűkszavú mód
-d=? Opcionális gyorsítótár-adatbázis kiválasztása
--no-delink "delink" hibakereső mód bekapcsolása
--contents Tartalom fájl generálásának ellenőrzése
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót
Translated and reviewed by Gabor Kelemen on 2006-03-21
In upstream:
Használat: apt-ftparchive [opciók] parancs
Parancsok: packages binarypath [felülbírálófájl [útvonal-előtag]]
sources srcpath [felülbírálófájl [útvonal-előtag]]
contents path
release path
generate config [csoportok]
clean config

Az apt-ftparchive indexfájlokat generál a Debian archívokhoz. A generálás
sok stílusát támogatja, a teljesen automatizálttól kezdve a
dpkg-scanpackages és a dpkg-scansources funkcionális helyettesítéséig.

Az apt-ftparchive 'Package' fájlokat generál a .deb-ek fájából. A Package
fájl minden vezérlő mezőt tartalmaz minden egyes csomagról úgy az MD5
hasht mint a fájlméretet. Az override (felülbíráló) fájl támogatott a
Prioritás és Szekció mezők értékének kényszerítésére.

Hasonlóképpen az apt-ftparchive 'Sources' fájlokat generál .dsc-k fájából.
A --source-override opció használható forrásfelülbíráló fájlok megadására

A 'packages' és 'sources' parancsokat a fa gyökeréből kell futtatni.
A BinaryPath-nak a rekurzív keresés kiindulópontjára kell mutatni és
a felülbírálófájlnak a felülbíráló jelzőket kell tartalmaznia. Az útvonal-előtag
hozzáadódik a fájlnév mezőkhöz, ha meg van adva. Felhasználására egy példa a
debian archívumból:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Opciók:
-h Ez a súgó szöveg
--md5 MD5 generálás vezérlése
-s=? Forrás felülbíráló fájl
-q Szűkszavú mód
-d=? Opcionális gyorsítótár-adatbázis kiválasztása
--no-delink "delink" hibakereső mód bekapcsolása
--contents Tartalom fájl generálásának ellenőrzése
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Shared:
Használat: apt-ftparchive [kapcsolók] parancs
Parancsok: packages binarypath [felülbírálófájl [útvonalelőtag]]
sources srcpath [felülbírálófájl [útvonalelőtag]]
contents útvonal
release útvonal
generate konfigfájl [csoportok]
clean konfigfájl

Az apt-ftparchive indexfájlokat generál a Debian archívumokhoz. A generálás
sok stílusát támogatja, a teljesen automatizálttól kezdve a
dpkg-scanpackages és a dpkg-scansources funkcionális helyettesítéséig.

Az apt-ftparchive Package fájlokat generál a .deb-ek fájából. A Package
fájl minden vezérlő mezőt tartalmaz minden egyes csomagról úgy az MD5
hasht mint a fájlméretet. Az override (felülbíráló) fájl támogatott a
Prioritás és Szekció mezők értékének kényszerítésére.

Hasonlóképpen az apt-ftparchive Sources fájlokat generál .dsc-k fájából.
A --source-override opció használható forrás-felülbíráló fájlok megadására

A „packages” és „sources” parancsokat a fa gyökeréből kell futtatni.
A BinaryPath-nak a rekurzív keresés kiindulópontjára kell mutatnia, és
a felülbírálófájlnak a felülbíráló jelzőket kell tartalmaznia. Az útvonalelőtag
hozzáadódik a fájlnév mezőkhöz, ha meg van adva. Felhasználására egy példa a
Debian archívumból:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Kapcsolók:
-h Ez a súgó szöveg
--md5 MD5 generálás vezérlése
-s=? Forrás-felülbíráló fájl
-q Szűkszavú mód
-d=? Opcionális gyorsítótár-adatbázis kiválasztása
--no-delink „delink” hibakereső mód bekapcsolása
--contents Tartalom fájl generálásának ellenőrzése
-c=? Ezt a konfigurációs fájlt olvassa be
-o=? Beállít egy tetszőleges konfigurációs opciót
Suggested by Gabor Kelemen on 2012-01-06
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:594
82.
Failed to create IPC pipe to subprocess
Nem sikerült IPC-adatcsatornát létrehozni az alfolyamathoz
Translated by Gabor Kelemen on 2012-01-06
In upstream:
Nem sikerült IPC csövet létrehozni az alfolyamathoz
Suggested by Gabor Kelemen on 2006-03-20
Located in methods/rsh.cc:106
110 of 41 results

This translation is managed by Ubuntu Hungarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Gabor Kelemen, Michael Vogt, SZERVÑC Attila, Steve Langasek.