Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
110 of 76 results
5.
Artist's Initial
Iniciais do Artista
Translated by Alexander De Sousa on 2007-01-18
Reviewed by Adrian Souto Moure on 2007-03-01
In upstream:
Inicial do artista
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Located in dialogs/OrganizeCollectionDialog.cpp:146
6.
File Extension of Source
Extensión do arquivo da fonte
Translated and reviewed by Adrian Souto Moure on 2007-03-01
In upstream:
Extensión de ficheiro da fonte
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Shared:
Extensión de ficheiro da orixe
Suggested by Miguel Anxo Bouzada on 2010-02-03
Located in dialogs/OrganizeCollectionDialog.cpp:147
7.
Track Number
Pista num.
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2010-02-03
In upstream:
Pista nº
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Located in dialogs/OrganizeCollectionDialog.cpp:148 core/meta/support/MetaConstants.cpp:179
9.
You can use the following tokens:
Pode empregar os seguintes símbolos:
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2011-01-04
In upstream:
Pode empregar os seguintes elementos:
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Located in dialogs/OrganizeCollectionDialog.cpp:151
10.
If you surround sections of text that contain a token with curly-braces, that section will be hidden if the token is empty.
Se pecha entre chaves seccións de texto que conteñan un elemento, esa sección ocultarase se o elemento está baleiro.
Translated and reviewed by Eva on 2006-10-30
In upstream:
Se rodea as seccións do texto que conteñen un elemento con chaves, esa sección será agochada se o elemento está baleiro.
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Shared:
Se rodea as seccións do texto que conteñen un símbolo con chaves, esa sección será agochada se o elemento está baleiro.
Suggested by Miguel Anxo Bouzada on 2011-01-04
Located in dialogs/OrganizeCollectionDialog.cpp:158
15.
Pre-&connect command:
Orde de pre&conexón:
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2009-10-24
In upstream:
Comando de pre&conexón:
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Located in dialogs/deviceconfiguredialog.cpp:70
17.
Set a command to be run before connecting to your device (e.g. a mount command) here.
%d is replaced by the device node, %m by the mount point.
Empty commands are not executed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fixa aquí un comando a executarse antes de conectar o seu dispositivo (por exemplo un comando de montaxe).
%d é reemplazado polo nodo do dispositivo, %m polo punto de montaxe.
Os comandos baleiros non se executan.
Translated and reviewed by Eva on 2006-10-30
In upstream:
Poña aquí un comando a executar antes de conectar co seu dispositivo (e.g. o comando mount).
%d é substituído co nodo do dispositivo, %m polo ponto de montaxe.
Non se executan os comandos baleiros.
Suggested by mvillarino on 2009-07-03
Shared:
Poña aquí unha orde a executar antes de conectar co seu dispositivo (e.g. a orde mount).
%d é substituído co nodo do dispositivo, %m polo punto de montaxe.
Non se executan as ordes baleiras.
Suggested by Miguel Anxo Bouzada on 2009-10-24
Located in dialogs/deviceconfiguredialog.cpp:74
18.
Post-&disconnect command:
Orde de post-&desconexón:
Translated and reviewed by Miguel Anxo Bouzada on 2009-10-24
In upstream:
Comando de post-&desconexón:
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Located in dialogs/deviceconfiguredialog.cpp:77
20.
Set a command to be run after disconnecting from your device (e.g. an eject command) here.
%d is replaced by the device node, %m by the mount point.
Empty commands are not executed.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Fixa aquí un comando a executarse despois de desconectar o seu dispositivo (por exemplo un comando de expulsar).
%d é reemplazado polo nodo do dispositivo, %m polo punto de montaxe.
Os comandos baleiros non se executan.
Translated and reviewed by Eva on 2006-10-30
In upstream:
Poña aquí un comando a executar despois de desconectar do dispositivo (e.g. o comando eject).
%d é substituído polo nodo do dispositivo, %m polo ponto de montaxe.
Os comandos baleiros non se executan.
Suggested by mvillarino on 2009-02-28
Shared:
Poña aquí unha orde a executar despois de desconectar do dispositivo (e.g. a orde eject).
%d é substituído polo nodo do dispositivo, %m polo punto de montaxe.
As ordes baleiras non se executan.
Suggested by Miguel Anxo Bouzada on 2009-10-24
Located in dialogs/deviceconfiguredialog.cpp:81
23.
Whenever possible
Sempre que sexa posíbel
Translated and reviewed by Eva on 2006-10-30
In upstream:
Cando sexa posíbel
Suggested by Xabi García on 2007-03-02
Located in dialogs/deviceconfiguredialog.cpp:94
110 of 76 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Souto Moure, Adrián Chaves, Alex Vazquez, Alexander De Sousa, Alexandre Vázquez, Enrique Núñez Pérez, Eva, Helena de Coia, Iago Ramos, Marce Villarino, Marcos Garcia, Martin Mendez, Miguel Anxo Bouzada, RRC, Tauro, Tomas Teijeiro, Uxío Fernández, Xabi García, Xosé, Xurxo, Xurxo Suárez, mvillarino, pepotis.