Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

3140 of 320 results
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:226
32.
Upgrading over remote connection not supported
Nid yw diweddaru dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:284
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'.

The upgrade will abort now. Please try without ssh.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Rydych yn rhedeg ddiweddariad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Ceisiwch ddiweddaru modd testun gyda 'do-release-upgrade'.

Bydd yr ddiweddariad yn gorffen nawr. Ceisiwch heb ssh.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:285
34.
Continue running under SSH?
Parhau i redeg dan SSH?
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:299
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover.

If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'.
Do you want to continue?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Mae'n ymddangos bod y sesiwn hon yn rhedeg o dan ssh. Nid ydym yn argymhell gwneud ddiweddariad dros ssh ar hyn o bryd oherwydd rhag ofn ei bod yn anoddach adfer.

Os byddwch yn parhau, bydd daemon ssh ychwanegol yn cael ei gychwyn ym mhorth '%s'.
Ydych chi am barhau?
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:300
36.
Starting additional sshd
Cychwyn sshd ychwanegol
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:314
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Er mwyn gwneud adferiad rhag ofn methiant yn haws, bydd sshd ychwanegol yn cael ei gychwyn ar borth '%s'. Os aiff unrhyw beth o'i le gyda'r ssh sy'n rhedeg gallwch gysylltu â'r un ychwanegol o hyd.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:315
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.:
'%s'
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Os ydych chi'n rhedeg mur cadarn, yna efallai y bydd raid i chi agor y porth yma. Gan y gall hyn fod yn beryglus, nid yw hyn yn cael ei wneud yn awtomatig. Gallwch agor y porth e.e. drwy ddefnyddio:
'%s'
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:323
39.
Can not upgrade
Methu diweddaru
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:401 ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:425
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
Nid yw diweddaru o '%s' i '%s' yn cael ei gefnogi gan y rhaglen hon.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeController.py:402
3140 of 320 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.