Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

1120 of 320 results
11.
Broken packages
Pecynnau wedi torri
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:414
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
Mae eich system yn cynnwys pecynnau wedi'u torri nad oes modd eu gosod gyda'r feddalwedd hon. Cywirwch nhw yn gyntaf gan ddefnyddio synaptig neu apt-get cyn bwrw ymlaen.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:415
13.
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

the most likely problem is the 3rd party pkgs so don't address
foreignPkgs and devRelease being True
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Digwyddodd problem nad oes modd ei datrys wrth gyfrifo'r diweddariad.

Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:665
14.
This was likely caused by:
* Unofficial software packages not provided by Ubuntu
Please use the tool 'ppa-purge' from the ppa-purge
package to remove software from a Launchpad PPA and
try the upgrade again.

There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Mae'n debyg fod hyn wedi cael ei achosi gan:
* Pecynnau meddalwedd answyddogol heb eu darparu gan Ubuntu
Defnyddiwch yr teclyn 'ppa-purge' o'r pecyn
ppa-purge i dynnu meddalwedd o CPA
Launchpad a rhowch gynnig ar yr ddiweddariad eto.

Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:668
15.
This was caused by:
* Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
This is most likely a transient problem,
please try again later.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Achoswyd hyn gan:
* Diweddaru i fersiwn cyn rhyddhau o Ubuntu
Mae hon yn broblem dros dro yn ôl pob tebyg,
Rhowch gynnig arni eto'n hwyrach.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:676
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
Mwy na thebyg mai problem dros dro yw hon, rho gynnig arall arni'n hwyrach.
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:683
17.
If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.
Os nad oes un o'r rhain yn berthnasol, anfonwch adroddiad gwall, gan ddefnyddio'r gorchymyn 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' mewn terfynell.
Translated and reviewed by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:692
18.
If you want to investigate this yourself the log files in '/var/log/dist-upgrade' will contain details about the upgrade. Specifically, look at 'main.log' and 'apt.log'.
Os ydych chi am ymchwilio i hyn eich hun, bydd y ffeiliau cofnodi yn '/var/log/dist-upgrade' yn cynnwys manylion am y diweddariad. Yn benodol, edrychwch ar 'main.log' ac 'apt.log'.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:688
19.
Could not calculate the upgrade
Methu cyfrifo'r ddiweddariad
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:694
20.
Error authenticating some packages
Gwall wrth ddilysu rhai pecynnau
Translated by Owen Llywelyn
Located in ../DistUpgrade/DistUpgradeCache.py:751
1120 of 320 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.