Browsing Welsh translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.

These translations are shared with Release Upgrader trunk series template ubuntu-release-upgrader.

311320 of 320 results
311.
The release upgrade can not be performed currently, please try again later. The server reported: '%s'
Nid yw'n bosib diweddaru'r fersiwn yma ar hyn o bryd, ceisiwch eto yn hwyrach. Adroddodd y gweinydd: '%s'
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../do-release-upgrade:175
312.
New release '%s' available.
Mae fersiwn newydd o '%s' ar gael.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../do-release-upgrade:181
313.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
Rhedwch 'do-release-upgrade' i diweddaru i hwn.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../do-release-upgrade:182
314.
Please install all available updates for your release before upgrading.
Gosodwch yr holl ddiweddariadau sydd ar gael ar gyfer eich rhyddhad cyn diweddaru.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../do-release-upgrade:199
315.
You have not rebooted after updating a package which requires a reboot. Please reboot before upgrading.
Nid ydych wedi ailgychwyn ar ôl diweddaru pecyn sy'n gofyn am ailgychwyn. Ailgychwynnwch cyn diweddaru.
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../do-release-upgrade:215
316.
Software Updater
Diweddaru Meddalwedd
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../check_new_release_gtk.py:88
317.
Ubuntu %(version)s Upgrade Available
Mae Diweddariad i Ubuntu %(version)s Ar Gael
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../check_new_release_gtk.py:120
318.
You have declined the upgrade to Ubuntu %s
print("don't upgrade")
Rydych wedi penderfynu peidio diweddaru i Ubuntu %s
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../check_new_release_gtk.py:151
319.
Check if upgrading to the latest devel release is possible
Gwiriwch i weld os yw'n bosib diweddaru i'r fersiwn datblygol diweddaraf
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../check_new_release_gtk.py:184
320.
Add debug output
Ychwanegu allbwn dadfygio
Translated by Rhoslyn Prys
Located in ../check_new_release_gtk.py:193
311320 of 320 results

This translation is managed by Ubuntu Welsh Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Owen Llywelyn, Rhoslyn Prys, Rhoslyn Prys.