Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 225 results
73.
Do you want to start the upgrade?
2012-07-04
Wyt ti eisiau dechrau uwchraddio?
75.
Upgrade canceled
2012-07-04
Terfynwyd yr uwchraddiad
77.
Could not download the upgrades
2012-07-04
Methu lawrthwytho'r uwchraddiad
79.
Error during commit
2012-07-04
Gwall wrth gyflwyno
80.
Restoring original system state
2012-07-04
Adfer cyflwr gwreiddiol y system
81.
Could not install the upgrades
2012-07-04
Methu gosod yr uwchraddiad
82.
The upgrade has aborted. Your system could be in an unusable state. A recovery will run now (dpkg --configure -a).
2012-07-04
Mae'r uwchraddiad wedi terfynu. Efallai fod cyflwr nad oes modd ei ddefnyddio ar dy system. Bydd adferiad yn rhedeg nawr (dpkg --configure -a).
84.
The upgrade has aborted. Please check your Internet connection or installation media and try again.
2012-07-04
Mae'r uwchraddiad wedi terfynu. Gwiria dy gysylltiad rhyngrwyd neu gyfrwng gosod a thrio eto.
85.
Searching for obsolete software
2012-07-04
Chwilio am feddalwedd darfodedig
86.
Remove obsolete packages?
2012-07-04
Tynnu pecynnau darfodedig?
87.
_Keep
2012-07-04
_Cadw
88.
_Remove
2012-07-04
_Tynnu
89.
A problem occurred during the clean-up. Please see the below message for more information.
2012-07-04
Digwyddodd problem wrth lanhau. Gweler y neges isod am fwy o wybodaeth.
91.
The required dependency '%s' is not installed.
2012-07-04
Dyw'r dibyniaeth angenrheidiol '%s' ddim wedi ei osod.
92.
Checking package manager
2012-07-04
Gwirio rheolwr pecynnau
93.
Preparing the upgrade failed
2012-07-04
Methwyd paratoi'r uwchraddiad
96.
Getting upgrade prerequisites failed
2012-07-04
Methwyd paratoi rhagblaen ar gyfer uwchraddio
99.
Updating repository information
2012-07-04
Diweddaru gwybodaeth cronfeydd
102.
Invalid package information
2012-07-04
Gwybodaeth pecyn annilys
104.
Fetching
2012-07-04
Cyrchu
105.
Upgrading
2012-07-04
Uwchraddio
110.
Upgrade complete
2012-07-04
Uwchraddiad wedi cwblhau
111.
The upgrade has completed but there were errors during the upgrade process.
2012-07-04
Mae'r uwchraddiad wedi cwblhau ond roedd gwallau yn ystod y broses.
112.
System upgrade is complete.
2012-07-04
Uwchraddio'r sytem wedi cwblhau.
113.
The partial upgrade was completed.
2012-07-04
Uwchraddiad rhannol wedi cwblhau.
116.
Could not find the release notes
2012-07-04
Methu canfod nodiadau rhyddhau
117.
The server may be overloaded.
2012-07-04
Gall fod pwysau ar y gweinydd.
118.
Could not download the release notes
2012-07-04
Methu lawrlwytho'r nodiadau rhyddhau
119.
Please check your internet connection.
2012-07-04
Gwiria dy gysylltiad rhyngrwyd.
122.
Could not run the upgrade tool
2012-07-04
Methu rhedeg y teclyn uwchraddio
124.
Upgrade tool signature
2012-07-04
Llofnod teclyn uwchraddio
125.
Upgrade tool
2012-07-04
Teclyn uwchraddio
126.
Failed to fetch
2012-07-04
Methwyd cyrchu
127.
Fetching the upgrade failed. There may be a network problem.
2012-07-04
Methwyd cyrchu'r uwchraddiad. Efallai bod problem rhwydwaith.
128.
Authentication failed
2012-07-04
Methwyd dilysu
129.
Authenticating the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-07-04
Methwyd cadarnhau dilysrwydd yr uwchraddiad. Efallai bod problem gyda'r rhwydwaith neu'r gweinydd.
130.
Failed to extract
2012-07-04
Methwyd echdynnu
131.
Extracting the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-07-04
Methwyd echdynnu'r uwchraddiad. Efallai bod problem gyda'r rhwydwaith neu'r gweinydd.
132.
Verification failed
2012-07-04
Methwyd dilysu
133.
Verifying the upgrade failed. There may be a problem with the network or with the server.
2012-07-04
Methwyd dilysu'r uwchraddiad. Efallai bod problem gyda'r rhwydwaith neu'r gweinydd.
134.
Can not run the upgrade
2012-07-04
Methu rhedeg yr uwchraddiad
136.
The error message is '%s'.
2012-07-04
Y neges gwall yw '%s'.
139.
Release Notes
2012-07-04
Nodiadau Ryddhau
140.
Upgrade
2012-07-04
Uwchraddio
141.
Downloading additional package files...
2012-07-04
Lawrlwytho ffeiliau pecynnau ychwanegol...
142.
File %s of %s at %sB/s
2012-07-04
Ffeil %s o %s ar %sB/s
143.
File %s of %s
2012-07-04
Ffeil %s o %s
144.
Please insert '%s' into the drive '%s'
2012-07-04
Rho '%s' mewn i yrriant '%s'
145.
Media Change
2012-07-04
Newid Cyfrwng
150.
Upgrading may reduce desktop effects, and performance in games and other graphically intensive programs.
2012-07-04
Gall uwchraddio leihau effeithiau penbwrdd a pherfformiad gyda gêmau a rhaglenni eraill sy'n drwm ar graffeg.