Translations by İbrahim Çelik

İbrahim Çelik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 51 results
1.
translator-credits
2014-02-14
Launchpad Contributions: Aliyar Güneş https://launchpad.net/~aliyargunes Berat Alp Erbil https://launchpad.net/~beratalp Burak Keskin https://launchpad.net/~burakeskin89 Coşkun ÇAKIR https://launchpad.net/~coskuncakir Doug Smythies https://launchpad.net/~dsmythies Emre AYTAÇ https://launchpad.net/~eaytac Hasan Yılmaz https://launchpad.net/~hasanyilmaz Irmak Bıçakçıgil https://launchpad.net/~irmak Jeremy Bicha https://launchpad.net/~jbicha Kaan Y. https://launchpad.net/~mr-kxyzup Kadir Can ÇELİK https://launchpad.net/~kadircancelik Kevin Godby https://launchpad.net/~godbyk Matthew East https://launchpad.net/~mdke Murat DOGANCAY https://launchpad.net/~mdogancay Sinan Ateş https://launchpad.net/~sinanates Volkan Gezer https://launchpad.net/~volkangezer alp eren özalp https://launchpad.net/~alperenoz93 ferhat karahan https://launchpad.net/~ferhatkaankarahan hasansan https://launchpad.net/~hasancakir83 hatalar205 https://launchpad.net/~hatalar205linux kulkke https://launchpad.net/~kulkke torphiqua https://launchpad.net/~ibrahimtosun90 uMiT https://launchpad.net/~umitbalkan ubuntuki https://launchpad.net/~aleverzurumlu yasin özdemir https://launchpad.net/~serenler07 Ömer Özel https://launchpad.net/~ozelomer-h İbrahim Çelik https://launchpad.net/~ibrahimcelik89 Şâkir Aşçı https://launchpad.net/~sakirasci
4.
A few tips on using the Ubuntu Desktop Guide.
2013-11-28
Ubuntu Masaüstü Rehberinin kullanımına yönelik birkaç ipucu.
6.
This guide gives you a tour of Ubuntu desktop features, answers your computer-related questions, and provides tips on using your computer effectively.
2014-02-15
Bu rehber size Ubuntu masaüstünün özelliklerini tanıtır, bilgisayarla ilgili sorularınızı cevaplar ve bilgisayarınızı daha verimli kullanmaya yönelik ipuçları sağlar.
7.
The guide is divided into small, task-oriented topics - not chapters. This means that you don't need to skim through an entire manual to find answers to your questions.
2014-02-15
Bu rehber bölümler yerine küçük, görev odaklı konulara bölünmüştür. Bu, sorularınıza cevap bulmak için tüm rehberi taramanız gerekmediği anlamına gelir.
8.
Related items are linked together. "See Also" links at the bottom of some pages direct you to related topics.
2013-11-28
Alakalı ögeler bir araya toplanmıştır. Bazı sayfaların altındaki "Ayrıca Bakınız" bağlantıları sizi ilgili konulara yönlendirir.
9.
The text input box at the top of this guide acts as a <em>search bar</em>, and relevant results will appear beneath it as soon as you start typing. Left-click on any result to open its page.
2014-02-15
Bu rehberin üstündeki metin girdisi kutusu, bir <em>arama çubuğu</em> olarak işlev görür ve yazmaya başladığınız anda ilgili sonuçları altında görüntülenmeye başlar.
10.
The guide is constantly being improved. Although we attempt to provide you with a comprehensive collection of helpful information, we know we won't answer all of your questions here. We will keep adding more information to make things more helpful, though.
2013-11-28
Bu rehber sürekli geliştirilmektedir. Size kapsamlı, yardımcı bilgi sunmaya çalışsak da tüm sorularınıza burada cevap sağlayamayacağımızı biliyoruz. Ama yine de rehberi daha faydalı yapmak için sürekli yeni bilgiler eklemeye devam edeceğiz.
11.
Thank you for taking the time to read the <em>Ubuntu Desktop Guide</em>.
2012-10-16
<em>Ubuntu Masaüstü Rehberi</em>'ni okumaya zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.
12.
-- The Ubuntu Documentation team
2014-02-15
Ubuntu Belgelendirme takımı
16.
This help system is created by a volunteer community. You are welcome to participate. If you notice a problem with these help pages (like typos, incorrect instructions or topics that should be covered but aren't), you can file a <em>bug report</em>.
2012-06-23
Bu yardım sistemi gönüllü bir topluluk tarafında oluşturulmuştur. Sizin de katılımınızı her zaman bekleriz. Eğer bu yardım sayfaları ile ilgili bir sorun farkederseniz (yazım hataları, yanlış yönergeler veya bahsedilmesi gereken ama bahsedilmeyen konular gibi) bir <em>hata raporu</em> hazırlayabilirsiniz.
17.
To file a bug, press <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> and type <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input>. Press <gui>Enter</gui> to begin the bug collection process.
2012-06-23
Hata raporlamak için <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> tuşlarına basın ve <input>ubuntu-bug ubuntu-docs</input> yazın. Hata toplama işlemine başlamak için <gui>Enter</gui> tuşuna basın.
27.
<link xref="about-this-guide">Tips on using this guide</link>, <link xref="get-involved">help improve this guide</link>…
2012-11-09
<link xref="about-this-guide">Bu kılavuzu kullanma tavsiyeleri</link>, <link xref="get-involved">Bu kılavuzun geliştirilmesine yardım edin</link>…
50.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
2012-11-22
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License kapsamında lisanslanmıştır.
51.
This work is licensed under a <_:link-1/>.
2012-11-22
Bu çalışma <_:link-1/> kapsamında lisanslanmıştır.
73.
Greg Beam
2014-02-15
Greg Beam
75.
Use Synaptic for more advanced software management
2012-05-10
Daha gelişmiş yazılım yönetimi için Synaptic'i kullanın
78.
Install software with Synaptic
2012-03-29
Yazılımı Synaptic ile kurun
80.
Click <gui>Search</gui> to search for an application, or click <gui>Sections</gui> and look through the categories to find one.
2012-03-29
Bir uygulamayı aramak için <gui>Ara</gui>'ya tıklayın ya da bulmak için <gui>Bölümler</gui>'e tıklayıp kategorileri gözden geçirin.
81.
Right-click the application that you want to install and select <gui>Mark for Installation</gui>.
2012-02-25
Kurmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayın ve <gui>Kurulum için İşaretle</gui>'yi seçin.
2012-02-24
Kurmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayın ve <gui>Kurulum için İşaretle</gui>yi seçin.
83.
Select any other applications that you would like to install.
2012-03-29
Kurmak istediğiniz diğer uygulamaları seçin.
84.
Click <gui>Apply</gui>, and then click <gui>Apply</gui> in the window that appears. The applications that you chose will be downloaded and installed.
2012-02-25
<gui>Uygula</gui>'ya tıklayın ve sonra açılan penceredeki <gui>Uygula</gui>'ya tıklayın. Seçtiğiniz uygulamalar indirilip kurulacak.
2012-02-24
<gui>Uygula</gui>ya tıklayın ve sonra açılan penceredeki <gui>Uygula</gui>ya tıklayın. Seçtiğiniz uygulamalar indirilip kurulacak.
86.
Add/remove software
2014-02-16
Yazılım ekleyin/kaldırın
90.
Add a Personal Package Archive (PPA)
2012-02-25
Bir Kişisel Paket Arşivi (PPA) ekleyin
92.
Only add software repositories from sources that you trust!
2012-03-29
Sadece güvendiğiniz kaynakların yazılım depolarını ekleyin!
93.
Third-party software repositories are not checked for security or reliability by Ubuntu members, and may contain software which is harmful to your computer.
2012-03-29
Üçüncü taraf yazılım depoları Ubuntu üyelerince güvenlik ve güvenirlik açısından denetlenmemiştir ve bilgisayarınıza zarar verebilecek yazılımlar içerebilir.
94.
Install a PPA
2012-02-25
Bir PPA kur
95.
On the PPA's overview page, look for the heading <gui>Adding this PPA to your system</gui>. Make a note of the PPA's location, which should look similar to: <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code>.
2012-03-29
PPA'nın genel görünüm sayfasında <gui>Bu PPA'yı sisteminize ekleme</gui> başlığını arayın. <code>ppa:mozillateam/firefox-next</code> gibi bir şey olan PPA konumunu not edin.
97.
Switch to the <gui>Other Software</gui> tab.
2012-03-29
<gui>Diğer Yazılımlar</gui> sekmesine geçin.
99.
Click <gui>Add Source</gui>. Enter your password in the Authenticate window.
2012-03-29
<gui>Kaynak Ekle</gui>'ye tıklayın. Yetkilendirme penceresine şifrenizi girin.
102.
Remove an application
2012-05-10
Bir uygulamayı kaldırın
2012-02-25
Bir uygulamayı kaldır
107.
Find the application that you want to remove by using the search box or by looking through the list of installed applications.
2013-11-29
Kaldırmak istediğiniz uygulamayı arama kutusunu kullanarak veya kurulu uygulamaların listesinden bulun.
108.
Select the application and click <gui>Remove</gui>.
2012-02-25
Uygulamayı seçin ve <gui>Kaldır</gui>'a tıklayın.
111.
Some applications depend on other applications to work properly. If you try to remove an application that is needed by another application, both will be removed. You will be asked to confirm whether you want this to happen before the applications are removed.
2013-11-29
Bazı uygulamalar düzgün çalışabilmek için diğer uygulamalara ihtiyaç duyarlar. Başka bir uygulamanın ihtiyaç duyduğu bir uygulamayı kaldırırsanız iki uygulama birden kaldırılacaktır. Bu işlemi gerçekleştirmek isteyip istemediğiniz uygulamalar kaldırılmadan önce size sorulacaktır.
114.
Software is available from third-party sources, as well as from the default Ubuntu software repositories. If you want to install software from a third-party software repository, you must add it to Ubuntu's list of available repositories.
2012-03-29
Yazılımlar, Ubuntu yazılım deposunun yanı sıra üçüncü taraf kaynaklarda da mevcuttur. Eğer üçüncü taraf bir yazılım deposundan bir yazılım kurmak istiyorsanız depoyu Ubuntu'nun mevcut depolar listesine eklemeniz gerekir.
116.
You will be asked to enter your password. Once you have done that, switch to the <gui>Other Software</gui> tab.
2012-02-25
Şifrenizi girmeniz istenecek. Bu işlemi bir kere yaptıktan sonra <gui>Diğer Yazılım</gui> sekmesine geçin.
117.
Click <gui>Add</gui> and enter the APT line for the repository. This should be available from the website of the repository, and should look similar to:
2012-03-29
<gui>Ekle</gui>'ye tıklayın ve deponun APT satırını girin. Bu, deponun sayfasında mevcut olmalı ve şuna benzemeli:
120.
Activate the Canonical Partner repository
2012-02-25
Canonical Ortak depolarını etkinleştir
124.
It is like your own personal photo booth.
2012-03-29
Kendi kişisel fotoğraf çekme kabininiz gibidir.
125.
Create fun photos and videos with your webcam
2012-03-29
Web kameranızı kullanarak eğlenceli fotoğraflar ve videolar oluşturun.
126.
With the <app>Cheese</app> application and your webcam, you can take photos and videos, apply fun special effects and share the fun with others.
2013-11-29
<app>Cheese</app> uygulaması ve web kameranız ile birlikte resim ve videolar çekebilir, üzerlerinde özel efektler uygulayabilir ve eğlencenizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.
127.
For help with using Cheese, read the <link href="help:cheese">Cheese user guide</link>.
2012-11-04
Peynir'i kullanmada yardım almak için <link href="help:cheese">Peynir kullanım kılavuzu</link>'nu okuyun.
128.
With <app>Empathy</app> you can chat, call and video call with friends and colleagues on a variety of networks
2012-08-30
<app>Empathy</app> ile çeşitli ağlar üzerinden arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla sohbet edebilir, arama ve görüntülü arama yapabilirsiniz.
130.
With the <app>Empathy</app> application, you can chat with people online and with friends and colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video calls.
2012-08-30
<app>Empathy</app> uygulaması ile çevrimiçi kişilerle ve Google Talk, AIM, Windows Live ve başka sohbet programlarını kullanan arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Bir mikrofon veya bir web kamerası ile sesli veya görüntülü aramalar da yapabilirsiniz.
150.
<app><link href="apt:ekiga">Ekiga</link></app>
2012-11-11
<app><link href="apt:ekiga">Ekiga</link></app>
173.
Type <keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> and type <input>ubuntu-bug nameofprogram</input>
2012-11-22
<keyseq><key>Alt</key><key>F2</key></keyseq> kısayoluna basın ve <input>ubuntu-bug programadı</input> yazın