Browsing Nepali translation

280 of 289 results
280.
After installation completes, Ubuntu will assist you in disabling UEFI Secure Boot. To ensure that this change is being made by you as an authorized user, and not by an attacker, you must choose a password now and then use the same password after reboot to confirm the change.
Type: text
Description
स्थापना सफल भएपछि , उबुन्टुले तपईलाई युईएफआई सेक्युर बूट असक्षम गर्न सहयोग गर्नेछ। गरिएको परिवर्तन पक्कै पनि तपाई एक आधिकृत प्रयोगकर्ता हो र आक्रमणकारी हैन भनी पक्का गर्नलाई , तपाईले अहिले एउटा पासवार्ड प्रयोग गर्नु पर्नेछ र सोही पासवार्ड रिबूट गरी पुष्टी गर्नुपर्नेछ।
Translated and reviewed by Sanjog Sigdel
Located in ../ubiquity.templates:295001
280 of 289 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.