Translations by Gianfranco Costamagna

Gianfranco Costamagna has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 105 results
11.
_Show Transmission
2020-05-30
_Mostra Transmission
14.
_Compact View
2020-05-30
Vista _compacta
23.
_Queue
2020-05-30
_Cua
26.
Copy _Magnet Link to Clipboard
2020-05-30
Copia l'enllaç _magnet al porta-retalls
55.
Move to _Top
2020-05-30
Mou al ca_pdamunt
58.
Move to _Bottom
2020-05-30
Mou al capda_vall
67.
Limit _download speed (%s):
2020-05-30
Limita la velocitat de _baixada (%s):
68.
Limit _upload speed (%s):
2020-05-30
Limita la velocitat de _pujada (%s):
75.
Queued for verification
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la verificació
77.
Queued for download
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la baixada
79.
Queued for seeding
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la compartició
80.
Seeding
2020-05-30
S'està compartint
86.
Private to this tracker -- DHT and PEX disabled
2020-05-30
Privat per a aquest rastrejador -- DHT i PEX estan inhabilitats
92.
%1$s (%2$'d piece @ %3$s)
%1$s (%2$'d pieces @ %3$s)
2020-05-30
%1$s (%2$'d peça de %3$s)
%1$s (%2$'d peces de %3$s)
119.
Web Seeds
2020-05-30
Llavors web
133.
Downloading from this peer
2020-05-30
S'està baixant d'aquest client
139.
Encrypted connection
2020-05-30
Connexió xifrada
141.
Peer was found through DHT
2020-05-30
El client s'ha trobat a través de DHT
143.
Peer is connected over µTP
2020-05-30
El client està connectat mitjançant µTP
145.
Got a list of %1$s%2$'d peers%3$s %4$s ago
2020-05-30
S'ha obtingut una llista de %1$s%2$'d clients %3$s fa %4$s
150.
Queued to ask for more peers
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud de més clients
155.
Queued to ask for peer counts
2020-05-30
S'ha enviat la cua per a la sol·licitud del nombre de clients
178.
Once removed, continuing the transfer will require the torrent file or magnet link.
Once removed, continuing the transfers will require the torrent files or magnet links.
2020-05-30
Un cop s'ha suprimit, per continuar la transferència caldrà el fitxer torrent o l'enllaç magnet.
Un cop s'han suprimit, per continuar les transferències caldran els fitxers torrent o els enllaços magnet.
186.
Unable to rename file as "%s": %s
2020-05-30
No s'ha pogut canviar el nom del fitxer com a «%s»: %s
197.
_Show %'d of:
2020-05-30
_Mostra %'d de:
198.
Error registering Transmission as a %s handler: %s
2020-05-30
Error en registrar Transmission com un gestor de %s: %s
199.
Got signal %d; trying to shut down cleanly. Do it again if it gets stuck.
2020-05-30
S'ha obtingut el senyal %d i s'està intentant aturar netament. Torneu-ho a fer si es bloqueja.
207.
Transmission is a file sharing program. When you run a torrent, its data will be made available to others by means of upload. Any content you share is your sole responsibility.
2020-05-30
Transmission és un programa de compartició de fitxers. Quan executeu un torrent, les seves dades es posaran a disposició dels altres mitjançant una pujada. Qualsevol contingut que compartiu és responsabilitat vostra.
215.
Copyright (c) The Transmission Project
2020-05-30
Drets d'autor (c) El projecte Transmission
216.
translator-credits
2020-05-30
Joan Duran <jodufi@gmail.com>, 2008 Robert Antoni Buj Gelonch <rbuj@fedoraproject.org>, 2017 Launchpad Contributions: Alfredo Hernández https://launchpad.net/~aldomann David Pinilla https://launchpad.net/~dpini David Planella https://launchpad.net/~dpm Enric Marti Gonzalez https://launchpad.net/~britishsteel J. https://launchpad.net/~jose-manuel-rodriguez-moreno Jamie Strandboge https://launchpad.net/~jdstrand Javi Rodríguez https://launchpad.net/~menut Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi Pau Moreno https://launchpad.net/~pau-moreno-gmail Pere Orga https://launchpad.net/~pereorga Sergi Mateo https://launchpad.net/~sergimateo Àngel Ollé https://launchpad.net/~angelolle
219.
Error: invalid announce URL "%s"
2020-05-30
Error: l'URL d'anunci «%s» no és vàlid
221.
Error reading "%s": %s
2020-05-30
Error en llegir «%s»: %s
222.
Error writing "%s": %s
2020-05-30
Error en escriure «%s»: %s
226.
No source selected
2020-05-30
No s'ha seleccionat l'origen
232.
<i>No source selected</i>
2020-05-30
<i>No s'ha seleccionat l'origen</i>
250.
Torrent Options
2020-05-30
Opcions del torrent
254.
Select Source File
2020-05-30
Seleccioneu el fitxer de l'origen
271.
Reset your statistics?
2020-05-30
Voleu restablir les estadístiques?
272.
These statistics are for your information only. Resetting them doesn't affect the statistics logged by your BitTorrent trackers.
2020-05-30
Aquestes estadístiques només són per a la vostra informació. El restabliment no afecta les estadístiques registrades pels vostres rastrejadors BitTorrent.
273.
_Reset
2020-05-30
_Restableix
289.
Verifying local data (%.1f%% tested)
2020-05-30
S'estan verificant les dades locals (%.1f%% comprovat)
293.
Downloading metadata from %1$'d %2$s (%3$d%% done)
2020-05-30
S'estan baixant les metadades de %1$'d %2$s (%3$d%% fet)
295.
Downloading from %1$'d of %2$'d %3$s and %4$'d %5$s
2020-05-30
S'està baixant de %1$'d de %2$'d %3$s i %4$'d %5$s
297.
Downloading from %1$'d %2$s
2020-05-30
S'està baixant de %1$'d %2$s
298.
Downloading from %1$'d of %2$'d %3$s
2020-05-30
S'està baixant de %1$'d de %2$'d %3$s
299.
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer
Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers
2020-05-30
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d client connectat
S'està compartint amb %1$'d de %2$'d clients connectats
302.
Download and share files over BitTorrent
2020-05-30
Baixeu i compartiu fitxers mitjançant BitTorrent
303.
Start Transmission with All Torrents Paused
2020-05-30
Inicia Transmission amb tots els torrents en pausa
304.
Start Transmission Minimized
2020-05-30
Inicia Transmission minimitzat
314.
Automatically add .torrent files _from:
2020-05-30
Afegeix automàticament els fitxers .torrent _de: