Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
255.
Model:
2009-04-08
Model:
366.
Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs
2009-04-07
Nahrať zvukové CD zo zoznamov skladieb a kópie zvukových CD
368.
Rhythmbox could not record the audio disc
2009-04-07
Rhythmbox nemohol nahrať zvukové CD
369.
Unable to build an audio track list
2009-04-07
Nedá sa zostaviť zoznam zvukových stôp
370.
Unable to write audio project file %s: %s
2009-04-07
Nedá sa zapísať súbor zvukového projektu %s: %s
371.
Unable to write audio project
2009-04-07
Nedá sa zapísať zvukový projekt
372.
Unable to create audio CD project
2009-04-07
Nedá sa vytvoriť projekt zvukového CD
434.
Advanced
2009-04-08
Rozšírené
452.
iPod detected
2009-04-08
Bol detekovaný iPod
455.
_Model:
2009-04-08
_Model:
567.
Media player device error
2009-04-08
Chyba zariadenia
642.
%s. Would you like to add the podcast feed anyway?
2009-04-08
%s. Napriek tomu chcete pridať kanál podcast?
655.
The feed does not contain any downloadable items
2009-04-08
Kanál neobsahuje žiadnu položku k stiahnutiu
665.
Podcast Error
2009-04-08
Chyba podcastu
731.
The Beatles
2009-04-08
The Beatles
732.
Help!
2009-04-08
Help!
733.
Ticket To Ride
2009-04-08
Ticket To Ride
776.
XML Shareable Playlist Format
2009-04-08
XML Shareable Playlist Format
782.
All Files
2009-04-08
Všetky súbory
989.
No Stars
2009-04-08
Bez hviezdičiek
990.
%d Star
%d Stars
2009-04-08
%d Hviezdička
%d Hviezdičky
%d Hviezdičiek