Translations by Metin Amiroff

Metin Amiroff has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 182 results
~
Home Folder
2005-11-09
Ev Qovluğu
3.
Nautilus
2005-11-09
Nautilus
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Qovluqdakı üzvlərin ədədinin nə vaxt göstəriləcəyi
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Faylları açmaq/başladmaq üçün istifadə ediləcək tıqlama tərzi
29.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
İcra edilə bilən mətn faylları tıqlandıqlarında nə edilsin
43.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Ön nümayiş üçün maksimal rəsm böyüklüyü
45.
Default sort order
2005-11-09
Ön qurğulu sıralama ardıcıllığı
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Yeni pəncərələrdə tərs sıralama ardıcıllığı
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Ön qurğulu cərgə nümayişçisi
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Gizli faylların göstərilməsi
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Timsalların mümkün olan adlarının siyahısı
67.
Default icon zoom level
2005-11-09
Ön qurğulu timsal yaxınlaşdırma dərəcəsi
68.
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Timsal nümayişi üçün ön qurğulu yaxınlaşdırma dərəcəsi.
73.
Default list zoom level
2005-11-09
Ön qurğulu siyahı yaxınlaşdırma dərəcəsi
74.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Siyahı nümayişi üçün ön qurğulu yaxınlaşdırma dərəcəsi.
75.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Siyahı nümayişində göstərilən ön qurğulu sütun siyahısı
76.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Siyahı nümayişində göstərilən ön qurğulu sütun siyahısı.
77.
Default column order in the list view
2005-11-09
Siyahı nümayişi üçün ön qurğulu sütun ardıcıllığı
78.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Siyahı nümayişi üçün ön qurğulu sütun ardıcıllığı.
82.
Desktop font
2005-11-09
Masa üstü yazı növü
83.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Masa üstündəki timsallar üçün işlədilən yazı növünün izahatı.
84.
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Ev timsalı masa üstündə göstərilsin
85.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
TRUE isəə, masa üstündə ev qovluğuna körpü verən timsal göstəriləcəkdir.
86.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Zibil qutusu masa üstündə göstərilsin
88.
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Sürücü timsalları masa üstündə göstərilsin
89.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Seçilidirsə, masa üstündə bağlanmış sürücülərə körpü verən timsal göstəriləcək.
93.
Desktop home icon name
2005-11-09
Masa üstündəki ev timsalının adı
94.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Masa üstündəki ev timsalının adını dəyişdirmək üçün bundan istifadə edə bilərsiniz.
108.
Width of the side pane
2005-11-09
Yan çubuğun eni
109.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Yeni pəncərələrdəki yan panelin ön qurğulu eni
110.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Yeni pəncərələrdə mövqe çubuğunu göstər
111.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Seçilidirsə, yeni açılan pəncərələrin mövqe çubuqları göstəriləcək.
112.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Yeni pəncərələrdə yan paneli göstər
113.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Seçilidirsə, yeni açılan pəncərələrin yan panelləri göstəriləcək.
122.
on the desktop
2005-11-09
masa üstündə
125.
Desktop
2005-11-09
Masa Üstü
135.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Yardım göstərilirkən xəta yarandı: %s
136.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Çox sür'ətli yoxlama sınaq dəstələrini işə sal.
137.
Create the initial window with the given geometry.
2005-11-09
Bildirilən ölçülərdə başlanğıc pəncəreəsi yarat.
138.
GEOMETRY
2005-11-09
GEOMETRY
141.
Only create windows for explicitly specified URIs.
2005-11-09
Təkcə bildirilən URI-lər üçün pəncərə yarat.
142.
Quit Nautilus.
2005-11-09
Nautilus-dan Çıx.
150.
_Run
2005-11-09
_İcra Et
179.
The selection rectangle
2005-11-09
Seçim sahəsi
180.
Icon View
2005-11-09
Timsal Görünüşü
183.
Name
2005-11-09
Proqramın Adı
184.
The name and icon of the file.
2005-11-09
Faylın adı və timsalı.
185.
Size
2005-11-09
Böyüklük
186.
The size of the file.
2005-11-09
Faylın böyüklüyü.
187.
Type
2005-11-09
Növ