Translations by scootergrisen

scootergrisen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 475 results
~
Emoji choice:
2018-04-18
Valg af emoji:
~
Emoji font:
2018-04-18
Emoji-skrifttype:
~
"FONT" for emoji chracters on emoji dialog
2018-04-18
"SKRIFTTYPE" for emoji-tegn i emoji-dialog
~
Custom font name for emoji chracters on emoji dialog
2018-04-18
Tilpasset skrifttypenavn for emoji-tegn i emoji-dialog
~
Set a font of emoji candidates on the emoji dialog
2018-04-18
Sæt en skrifttype af emoji-kandidater i emoji-dialogen
~
The shortcut keys for showing emoji dialog
2018-04-18
Genvejstasten til at vise emoji-dialogen
~
US layout is appended to the latin layouts. variant can be omitted.
2017-12-26
US-layout tilføjes til de latinske layouts. Variant kan udelades.
~
XKB icon shows the layout string and the string is rendered with the RGBA value. The RGBA value can be 1. a color name from X11, 2. a hex value in form '#rrggbb' where 'r', 'g' and 'b' are hex digits of the red, green, and blue, 3. a RGB color in form 'rgb(r,g,b)' or 4. a RGBA color in form 'rgba(r,g,b,a)' where 'r', 'g', and 'b' are either integers in the range 0 to 255 or precentage values in the range 0% to 100%, and 'a' is a floating point value in the range 0 to 1 of the alpha.
2017-12-26
XKB-ikon viser layoutstrengen og strengen gengives med RGBA-værdien. RGBA-værdien kan være 1. Et farvenavn fra X11, 2. En heksadecimalværdi i formatet '#rrggbb' hvor 'r', 'g' og 'b' er heksadecimale cifre af den røde, grønne og blå, 3. En RGB-farve i formatet 'rgb(r,g,b)' eller 4. En RGBA-farve i formatet 'rgba(r,g,b,a)' hvor 'r', 'g', og 'b' enten er heltal fra 0 til 255 eller procentværdier fra 0% til 100%, og 'a' hvis det er en kommatalværdi fra 0 til 1 af alfaen.
1.
Horizontal
2017-12-26
Vandret
2.
Vertical
2017-12-26
Lodret
7.
Custom
2017-12-26
Tilpasset
11.
IBus Preferences
2017-12-26
IBus-præferencer
12.
The shortcut keys for switching to next input method in the list
2019-09-17
Genvejstaster for skift til den næste indtastningsmetode i listen
13.
Next input method:
2019-09-17
Næste indtastningsmetode:
2017-12-26
Næste inputmetode:
14.
The shortcut keys for switching to previous input method in the list
2019-09-17
Genvejstaster for skift til den forrige indtastningsmetode i listen
15.
Previous input method:
2019-09-17
Forrige indtastningsmetode:
2017-12-26
Forrige inputmetode:
17.
The shortcut keys for turning input method on or off
2019-09-17
Genvejstasterne for at tænde og slukke indtastningsmetode
19.
Enable:
2017-12-26
Aktivér:
24.
Set the behavior of ibus how to show or hide language bar
2019-03-16
Angiv opførsel for hvordan IBus skal vises eller sprogpanelet
2017-12-26
Angiv adfæren for hvordan IBus skal vises eller sprogpanelet
25.
Show property panel:
2017-12-26
Vis egenskabspanel:
27.
Show icon on system tray
2017-12-26
Vis ikon i systembakke
28.
Show input method name on language bar
2019-09-17
Vis navn på indtastningsmetode i sprogpanel
29.
Show input method's name on language bar when check the checkbox
2019-09-17
Vis indtastningsmetodens navn i sprogpanelet når tjek-boksen er vinget af
31.
Embed the preedit text of input method in the application window
2019-09-17
Indlejr forudredigeret tekst for indtastningsmetode i programvinduet
32.
Use custom font:
2017-12-26
Brug tilpasset skrifttype:
36.
Add the selected input method into the enabled input methods
2019-09-17
Tilføj den valgte indtastningsmetode i de aktiverede indtastningsmetoder
38.
Remove the selected input method from the enabled input methods
2019-09-17
Fjern den valgte indtastningsmetode fra de aktiverede indtastningsmetoder
40.
Move up the selected input method in the enabled input methods list
2019-09-17
Flyt den valgte indtastningsmetode op i listen over aktiverede indtastningsmetoder
42.
Move down the selected input method in the enabled input methods
2019-09-17
Flyt den valgte indtastningsmetode ned i listen over aktiverede indtastningsmetoder
44.
Show information of the selected input method
2019-09-17
Vis information om den valgte indtastningsmetode
45.
_Preferences
2017-12-26
_Præferencer
46.
Show setup of the selected input method
2019-09-17
Vis opsætning for den valgte indtastningsmetode
47.
<small><i>The active input method can be switched around from the selected ones in the above list by pressing the keyboard shortcut keys or clicking the panel icon.</i></small>
2019-09-17
<small><i>Den aktive indtastningsmetode kan skiftes til en anden i listen ovenfor, ved at trykke på tastaturgenvejene eller ved at klikke på panelikonet.</i></small>
2017-12-26
<small><i>Den aktive inputmetode kan skiftes til en anden i listen ovenfor, ved at trykke på tastaturgenvejene eller ved at klikke på panelikonet.</i></small>
48.
Input Method
2019-09-17
Indtastningsmetode
49.
The shortcut keys to enable conversions of emoji annotations or Unicode names
2019-03-16
Genvejstasterne til at aktivere samtaler med emoji-annoteringer eller unicode-navne
50.
Emoji annotation:
2019-03-16
Emoji-annotering:
51.
The shortcut keys to enable Unicode code point conversions
2019-09-17
Genvejstasterne til at aktivere konvertering af unicode-kodepunkt
2019-03-16
Genvejstasterne til at aktivere unicode-kodepunktssamtaler
52.
Unicode code point:
2019-03-16
Unicode-kodepunkt:
53.
Set a font of Unicode candidates on the emoji dialog
2019-03-16
Sæt en skrifttype af unicode-kandidater i emoji-dialogen
54.
Unicode font:
2019-03-16
Unicode-skrifttype:
55.
Set a language of emoji annotations on the emoji dialog
2018-04-18
Sæt et sprog af emoji-kandidater i emoji-dialogen
56.
Emoji annotation language:
2019-09-17
Emoji-annoteringssprog:
2018-04-18
Emoji annoteringssprog:
57.
Match emoji annotations partially with the following condition and more than the number of characters:
2018-04-18
Match emoji-annoteringer delvist med følgende betingelse og flere end antallet af tegn:
58.
If emoji annotations can be matched with a partial string instead of the exact match
2018-04-18
Hvorvidt emoji-annonteringer kan matches med en delvis streng i stedet for det præcise match