Translations by Server Acim

Server Acim has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
2.
Failed to decode JPEG image
2012-12-25
JPEG görüntüsünü çözümlenemedi
5.
'%s' by '%s'
2012-12-25
'%s' tarafından '%s'
6.
Could not connect to server
2012-12-25
Sunucuya bağlanamıyor
7.
No URL set.
2012-12-25
Hiç bir URL ayarlanmamış.
8.
Could not resolve server name.
2012-12-25
Sunucu adı çözümlenemiyor.
9.
Could not establish connection to server.
2012-12-25
Sunucuyla bağlantı kurulumayor.
10.
Secure connection setup failed.
2012-12-25
Güvenli bağlantı ayarı yapılamadı.
12.
Server sent bad data.
2012-12-25
Sunucu yetersiz veri gönderdi.
13.
Server does not support seeking.
2012-12-25
Sunucu aramayı desteklemiyor.
15.
No or invalid input audio, AVI stream will be corrupt.
2012-12-25
Geçerli bir ses girişi bulunamadı. AVI akışı kesilecek.
16.
This file contains no playable streams.
2012-12-25
Dosya çalınabilir akışlar içermiyor.
17.
This file is invalid and cannot be played.
2012-12-25
Bu dosya geçersiz ve oynatılamaz.
19.
This file is corrupt and cannot be played.
2012-12-25
Bu dosya bozuk ve oynatılamaz.
20.
Invalid atom size.
2012-12-25
Geçersiz atom boyutu
21.
This file is incomplete and cannot be played.
2012-12-25
Dosya eksik ve oynatılamaz.
22.
The video in this file might not play correctly.
2012-12-25
Bu dosyadaki vidyo doğru oynatılamıyabilir.
23.
This file contains too many streams. Only playing first %d
2012-12-25
Bu dosya çok fazla akış içeriyor. Sadece ilki oynatılıyor %d
24.
No supported stream was found. You might need to install a GStreamer RTSP extension plugin for Real media streams.
2012-12-25
Desteklenen bir akış bulunamadı. Real Media akışları için bir GStreamer RTSP uzantı eklentisi kurmalısınız.
25.
No supported stream was found. You might need to allow more transport protocols or may otherwise be missing the right GStreamer RTSP extension plugin.
2012-12-25
Desteklenen akış bulunamadı. Daha fazla aktarım protokolüne izin vermeniz veya doğru GStreamer RTSP uzantı eklentisine onay vermeniz gerekebilir.
26.
Could not open audio device for playback. Device is being used by another application.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıt başka bir uygulama tarafından kullanılıyor.
27.
Could not open audio device for playback. You don't have permission to open the device.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor. Aygıtı açma izniniz bulunmuyor.
28.
Could not open audio device for playback.
2012-12-25
Çalmak için ses aygıtı açılamıyor.
29.
Could not open audio device for playback. This version of the Open Sound System is not supported by this element.
2012-12-25
Çalma için ses aygıtı açılamıyor. Açık Ses Sistemi'nin bu sürümü, bu öğeyi desteklemiyor.
30.
Playback is not supported by this audio device.
2012-12-25
Bu ses aygıtı çalmayı desteklemiyor.
31.
Audio playback error.
2012-12-25
Ses çalma hatası.
32.
Recording is not supported by this audio device.
2012-12-25
Bu ses aygıtı kaydetmeyi desteklemiyor.
33.
Error recording from audio device.
2012-12-25
Ses aygıtından kaydetmekte hata.
34.
Could not open audio device for recording. You don't have permission to open the device.
2012-12-25
Kayıt için aygıtı açamıyor. Aygıtı açmak için yetkiniz yok.
35.
Could not open audio device for recording.
2012-12-25
Aygıtı kayıt için açamıyor.
38.
Error reading %d bytes from device '%s'.
2012-12-25
%d bayt bilgili '%s' aygıtından okumada hata.
39.
Failed to enumerate possible video formats device '%s' can work with
2012-12-25
Aygıtın '%s' birlikte çalışabileceği vidyo kiplerini sıralamada hata
40.
Could not map buffers from device '%s'
2012-12-25
Aygıttan '%s' bellekler eşlenemiyor
41.
The driver of device '%s' does not support the IO method %d
2013-09-10
Bu aygıtın sürücüsü '%s' IO yöntemini desteklemiyor %d
42.
The driver of device '%s' does not support any known IO method.
2013-09-10
Bu aygıtın sürücüsü '%s' bilinen IO yöntemlerinden herhangi birisini desteklemiyor.
45.
Device '%s' is busy
2013-09-10
Aygıt '%s' meşgul
46.
Device '%s' cannot capture at %dx%d
2012-12-25
Aygıt '%s' görüntü yakalayamadı%dx%d
47.
Device '%s' cannot capture in the specified format
2012-12-25
Aygıt '%s' belirtilen kipte görüntü yakalayamadı
51.
Could not get parameters on device '%s'
2012-12-25
Değiştirgeler aygıttan '%s' alınamıyor
52.
Video device did not accept new frame rate setting.
2013-09-10
Vidyo aygıtı yeni çerçeve oranı ayarlarını kabul etmedi.
60.
Failed to get settings of tuner %d on device '%s'.
2013-09-10
İstasyon ayarlarını bulma işlemi %d şu aygıtta '%s' başarılamadı.
61.
Error getting capabilities for device '%s'.
2013-09-10
Bu aygıt için kapasite bilgisi alınamadı '%s'.
62.
Device '%s' is not a tuner.
2013-09-10
Aygıt '%s' bir radyo değil.
63.
Failed to get radio input on device '%s'.
2013-09-10
Radyo giriş değeri şu aygıtta '%s' ayarlanamadı.
64.
Failed to set input %d on device %s.
2012-12-25
Giriş değeri olarak bu %d şu aygıtta %s ayarlanamadı.
65.
Failed to change mute state for device '%s'.
2013-09-10
Aygıt '%s' susturulmaya ayarlanamadı.
77.
Error getting capabilities for device '%s': It isn't a v4l2 driver. Check if it is a v4l1 driver.
2012-12-25
Şu aygıtın '%s' özelliklerini almada hata: O bir v4l2 sürücüsü değil. Onun bir v4l1 sürücüsü olup olmadığını denetleyin.
78.
Failed to query attributes of input %d in device %s
2012-12-25
Giriş davranışları sorgusu %d şu aygıtta %s başarılamadı
79.
Failed to get setting of tuner %d on device '%s'.
2012-12-25
Radyo istasyonu ayarlarını bulma %d şu aygıtta '%s' başarılamadı.
80.
Failed to query norm on device '%s'.
2012-12-25
Şu aygıtta '%s' sorgu normuna erişilemedi.
81.
Failed getting controls attributes on device '%s'.
2012-12-25
Denetim davranışları şu aygıtta '%s' bulunamadı.