Browsing Vietnamese translation

3 of 71 results
3.
GNOME Mines is a puzzle game where you search for hidden mines. Flag the spaces with mines as quickly as possible to make the board a safer place. You win the game when you’ve flagged every mine on the board. Be careful not to trigger one, or the game is over!
Dò mìn GNOME là trò chơi trí tuệ mà ở đó bạn phải tìm những quả mìn bị ẩn. Cắm cờ những ô có mìn càng nhanh càng tốt để làm cho toàn bộ khu vực trở thành nơi an toàn. Bạn thắng ván chơi nếu bạn đã cắm cờ tất cả các ô có mìn trên bàn. Hãy cẩn thận đừng làm nổ mìn, bạn sẽ kết thúc!
Translated by Trần Ngọc Quân on 2017-09-12
Located in data/org.gnome.Mines.appdata.xml.in:11
3 of 71 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.