Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
1.
GNOME Mines
2017-02-19
Minat e GNOME
2.
Clear hidden mines from a minefield
2013-12-01
Pastro fushën e minuar nga minat
7.
minesweeper;
2017-02-19
minesweeper;
8.
Small board
2017-02-19
Fushë e vogël
9.
Medium board
2017-02-19
Fushë mesatare
10.
Big board
2017-02-19
Fushë e madhe
19.
Enable animations
2017-02-19
Aktivizo animacionet
26.
Width of the window in pixels
2014-05-06
Gjerësia e dritares në pikselë
27.
Height of the window in pixels
2014-05-06
Lartësia e dritares në pikselë
28.
true if the window is maximized
2017-02-19
e vërtetë nëse dritarja është maksimizuar
29.
_Width
2017-02-19
_Gjerësia
30.
_Height
2017-02-19
_Lartësia
31.
Percent _mines
2017-02-19
_Mina perfekte
32.
_Cancel
2017-02-19
_Anullo
33.
_Play Game
2014-05-06
_Luaj Lojën
37.
_Play Again
2017-02-19
_Luaj Përsëri
40.
Small game
2017-02-19
Lojë e vogël
41.
Medium game
2017-02-19
Lojë mesatare
42.
Big game
2017-02-19
Lojë e madhe
44.
A_ppearance
2017-02-19
P_amja
45.
_Show Warnings
2017-02-19
_Shfaq Paralajmërimet
48.
_About
2013-12-01
_Rreth
49.
_Quit
2013-12-01
_Dil
50.
_Mines
2017-02-19
_Minat
54.
%d × %d, %d mine
%d × %d, %d mines
2017-02-27
%d × %d, %d minë
%d × %d, %d mina
56.
<b>%d</b> mine
<b>%d</b> mines
2013-12-01
<b>%d</b> minë
<b>%d</b> mina
57.
Do you want to start a new game?
2017-02-19
Dëshiron të nisësh një lojë të re?
59.
Keep Current Game
2017-02-19
Mbaj Lojën e Tanishme
60.
Start New Game
2013-12-01
Nis një lojë të re
61.
St_art Over
2017-02-19
Ni_s nga Fillimi
62.
_Resume
2017-02-19
_Vazhdo
63.
Play _Again
2017-02-19
Luaj _Përsëri
69.
Use _animations
2017-02-19
Përdor _animacionet
70.
Select Theme
2017-02-19
Zgjidh Temën
71.
Close
2017-02-19
Mbylle